การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0

จำนวนคนดู 2046 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เป็นการสัมมนาที่จะช่วยให้ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการและนักการตลาดหลายคนได้ตระหนักถึง “กับดัก” ในวิธีคิดเชิงการตลาดที่ทำให้การตลาดขององค์กรตนเองเป็น “การตลาดสิ้นคิด” ที่ได้ไม่คุ้มเสียและพัฒนาสู่ “การตลาดสุดขีดในยุค 4.0” ซึ่งเป็นแนวทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแนวทางรักษาระดับคุณภาพการตลาดขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการตลาดที่ทำให้บริษัทก้าวหน้าอย่างแท้จริง

      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน และดำเนินการการตลาด 4.0 ได้อย่างเหมาะสม
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการบรรยาย

     เข้าใจหลักการตลาดที่ถูกต้องที่จะส่งผลต่อยอดขายของบริษัทอย่างแท้จริง

     งานการตลาดใดที่เข้าข่าย “การตลาดสิ้นคิด” ที่ผลาญงบการตลาด

     เริ่มต้นวางแผนการตลาดสุดขีด นั้นต้องทำอย่างไร

     หลีกหนีกับดักการตลาดสิ้นคิดที่ยังดักรอคุณ

     แนวทางการดำเนินการเพื่อให้องค์กรมีการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดไป

     การใช้เทคโนโลยีเพื่อวางแผนบริหารและวัดผลการตลาด

     กรณีศึกษา

หัวข้อกิจกรรม (Workshop) – การทำแผนการตลาดสุดขั้ว

ทบทวนประเด็นปัญหาการตลาดในองค์กรของแต่ละคนที่เข้าข่าย “การตลาดสิ้นคิด”

แบ่งกลุ่มหรือทำแผนการตลาดเดี่ยวตามหลักการ “การตลาดสุดขีด”

Sponsored
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

วัตถุประสงค์1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร 2. เพื่อให้...

ดูรายละเอียด
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์การอบรม1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การขาย, การตลาด, selling, marketing