เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Technique )

รหัสหลักสูตร: 66330

จำนวนคนดู 4831 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ  ( Efficient Stock & Inventory Control Technique )
รอบที่

1

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าและไม่น้อยจนเกินไปจนมีปริมาณสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

     การนับสต็อกและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถมีสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอ ครบถ้วน สมบูรณ์และสามารถเติมเต็มสินค้าได้ก่อนที่สินค้าจะหมดลงได้อย่างทันเวลา และสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าคงคลังได้ ด้วยการกระจายข้อมูลสินค้าคงคลังที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อการประสานงานด้านข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเพิ่มยอดขายให้กับฝ่ายการตลาด ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหาให้กับฝ่ายจัดซื้อ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำให้กับฝ่ายวางแผนการผลิต และลดเวลาการผลิตให้กับฝ่ายผลิตได้เป็นอย่างดี

            

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อสามารถนับสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น
   2. เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังให้ต่ำอย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง
   3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้ามากขึ้น
   4. เพื่อสามารถเติมเต็มสินค้าคงคลังได้ทันก่อนที่สินค้าจะหมดลง
   5. เพื่อลดความสูญเปล่าในกิจกรรมด้านคลังสินค้า
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม
   1. ความสำคัญของการนับสต็อกและสินค้าคงคลัง ประเภท และประโยชน์
   2. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC  ( ABC Analysis )
   3. การวัดรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง  ( Inventory Turnover )
   4. การจัดวางสินค้าบนชั้นวางที่ดีและมีประสิทธิภาพ
   5. เทคนิคการนับสต็อกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
   6. เอกสารที่ใช้นับสต็อกและควบคุมสินค้าคงคลัง  ( Inventory Documents )
   7. ดัชนีชี้วัดการควบคุมสินค้าคงคลัง  ( Inventory KPIs )
   8. การติดตามและควบคุมสินค้าคงคลัง  ( Inventory Monitor and Control )

รูปแบบการฝึกอบรม    
     -  การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ ดีโรจนวงศ์

อบรมสำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, คลังสินค้า, อบรมจัดซื้อ)

การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   -  กลุ่มหลัก ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Technique )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ, Efficient Stock & Inventory Control Technique

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล