หนีห่าว ตะลุยยุทธจักรการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแดนมังกร | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

หนีห่าว ตะลุยยุทธจักรการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแดนมังกร

จำนวนคนดู 188 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หนีห่าว ตะลุยยุทธจักรการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแดนมังกร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
      สถาบันจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่ออัพเดทเนื้อหา และข้อมูลทางด้านการตลาด เนื่องจากตลาดจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมากกว่า 300 ล้านคนจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในการเข้าตลาดจีน  ซึ่งการขยายเข้าไปตลาดจีนมีหลากหลายช่องทาง แต่ช่องทางที่น่าสนใจ คือ E-Commerce โดยชาวจีนในปัจจุบันนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการซื้อขายออนไลน์ของโลก ทั้งในรูปแบบการซื้อขายผ่านระบบ E-Commerce ภายในประเทศและข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ดังนั้นสถาบันจึงจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่สนใจขายสินค้าในตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์
หัวข้ออบรมสัมมนา

"รู้ทัน...มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ"

"ถอดรหัสตลาด E-commerce อัญมณีและเครื่องประดับจีน "

วิทยากร

ศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ปิยวรรณ สุขศรี อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

และคุณวรมน ดำรงศิลป์สกุล กูรู Digital Business จีน ผู้เขียนหนังสือ หาวห่าว Marketing การตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องร้องโอ้โห!

คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา, จีน
จัดอบรม หลักสูตร Effective Project Management Program
14900บาท
วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน
การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพือความสำเร็จ
3800บาท
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์
สอนสร้างร้านค้าและการตลาดออนไลน์ด้วยเครื่องมือฟรี SEO-SMO
3500บาท
สอนการกรตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจตัวแทนประกันและธุรกิจขนาดเล็ก วีธีเเปิดร้านออนไลน์โปรโมทร้านด้วย SEO-SMO
หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 17 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
Psychology of Management หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3800บาท
โดยหลักการที่ว่า “หัวหน้าคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น” ดังนั้น การทำงานผ่านคนอื่น จึงต้อง "เข้าใจ" "ใส่ใจ" และ "ได้ใจ" ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ด้วยศาสตร์ทางด้าน "จิตวิทยา" เพื่อนำมาผสมผสานให้เข้ากับศาสตร์ทางด้าน "บริหารจัดการ" ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตร "จิตว
การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่
3800บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
Millionaire Productivity & Performance ( สัมมนา 2 วัน)
14900บาท
หากคุณมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น หรือหากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณแบบรวดเร็ว และทำให้มันเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรสูง แม้คุณไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง คุณควรเข้าร่วมสัมมนานี้เป็นอย่างยิ่ง!!!
Coaching and Mentoring and Techniques
4,000.00บาท
การเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานเป็นเทคนิคและกระบวนการที่ได้ผลในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ในการขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ในยุคปัจจุบันนี้ หัวหน้า ผู้จัดการ ต้องมีบทบาทและรู้เทคนิคการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงเพื่อสามารถกระตุ้น สร้างแรงบันดาล