สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หนีห่าว ตะลุยยุทธจักรการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแดนมังกร

จำนวนคนดู 277 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หนีห่าว ตะลุยยุทธจักรการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแดนมังกร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
      สถาบันจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่ออัพเดทเนื้อหา และข้อมูลทางด้านการตลาด เนื่องจากตลาดจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมากกว่า 300 ล้านคนจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในการเข้าตลาดจีน  ซึ่งการขยายเข้าไปตลาดจีนมีหลากหลายช่องทาง แต่ช่องทางที่น่าสนใจ คือ E-Commerce โดยชาวจีนในปัจจุบันนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการซื้อขายออนไลน์ของโลก ทั้งในรูปแบบการซื้อขายผ่านระบบ E-Commerce ภายในประเทศและข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ดังนั้นสถาบันจึงจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่สนใจขายสินค้าในตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์
หัวข้ออบรมสัมมนา

"รู้ทัน...มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ"

"ถอดรหัสตลาด E-commerce อัญมณีและเครื่องประดับจีน "

วิทยากร

ศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ปิยวรรณ สุขศรี อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

และคุณวรมน ดำรงศิลป์สกุล กูรู Digital Business จีน ผู้เขียนหนังสือ หาวห่าว Marketing การตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องร้องโอ้โห!

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา, จีน