สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หนีห่าว ตะลุยยุทธจักรการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแดนมังกร

จำนวนคนดู 228 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หนีห่าว ตะลุยยุทธจักรการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแดนมังกร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
      สถาบันจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่ออัพเดทเนื้อหา และข้อมูลทางด้านการตลาด เนื่องจากตลาดจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมากกว่า 300 ล้านคนจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในการเข้าตลาดจีน  ซึ่งการขยายเข้าไปตลาดจีนมีหลากหลายช่องทาง แต่ช่องทางที่น่าสนใจ คือ E-Commerce โดยชาวจีนในปัจจุบันนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการซื้อขายออนไลน์ของโลก ทั้งในรูปแบบการซื้อขายผ่านระบบ E-Commerce ภายในประเทศและข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ดังนั้นสถาบันจึงจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่สนใจขายสินค้าในตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์
หัวข้ออบรมสัมมนา

"รู้ทัน...มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ"

"ถอดรหัสตลาด E-commerce อัญมณีและเครื่องประดับจีน "

วิทยากร

ศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ปิยวรรณ สุขศรี อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

และคุณวรมน ดำรงศิลป์สกุล กูรู Digital Business จีน ผู้เขียนหนังสือ หาวห่าว Marketing การตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องร้องโอ้โห!

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา, จีน
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
สอนสร้างร้านค้าและการตลาดออนไลน์ด้วยเครื่องมือฟรี SEO-SMO
3500บาท
สอนการกรตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจตัวแทนประกันและธุรกิจขนาดเล็ก วีธีเเปิดร้านออนไลน์โปรโมทร้านด้วย SEO-SMO
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนนำเครื่องมือ HO-REN-SO มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การมอบหมายและควบคุมงานขาย
3800บาท
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล  แต่ไม่ใช่ว่าห
อบรม หลักสูตร Strategic Program
14900บาท
หลักการบริหารแบบลึกซึ้ง สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารเชิงกลยุทธ์ การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3G
การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห