สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) วันที่ 27 มิถุนายน 61 โทร 0897737091 By HRDZENTER

จำนวนคนดู 213 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) วันที่ 27 มิถุนายน 61 โทร 0897737091 By HRDZENTER
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล


      กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานที่จะต้องใช้ทักษะด้านการเจรจากับลูกค้าหรือคู่ค้า เป็นต้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่พนักงานจะต้องมีทักษะมีความชำนาญและเทคนิคการเจรจาเป็นอย่างน้อยเพราะการเจราจาถือได้ว่าเป็นที่มาของรายได้ขององค์กรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย และเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความจำเป็น และจะทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการของความเข้าใจ การฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะโดยเฉพาะเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวสร้างแรงเหวี่ยง Momentum การเจรจา จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในที่สุด


สิ่งที่ได้จากการฝึกอบรม

     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

หัวข้ออบรมสัมมนา


หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)

อบรมวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561  เวลา 09:00-16:00 น.

ณ Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 ใกล้ BTS สถานีอโศก **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 3 ท่าน / ลดราคาเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาหัวข้อการอบรม

09.00 – 12.00 น.

  1)แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

  2)Workshop : Negotiation Skill Problem

  3)แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ

  4)กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)

  5)ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา

  6)ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)

  7)สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม

  8)การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา

  9)Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา


13.00 – 16.30 น.

  10) การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา

  11) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง

  12) Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง

  13) การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ

  14) ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา

  15) ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ

  16) Workshop : Negotiation Skill Solution


รูปแบบการฝึกอบรม

            - การบรรยาย

            - แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)

            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

            - ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%

            - สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel : คุณพลอย 0897737091 

www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenterSponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,การเจรจาต่อรอง,hrdzenter, หลักสูตรการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ,hrdzenter, หลักสูตร professional negotiation skill ,hrdzenter