registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ (The Professional Organizer that Organization Need Strategy) โทร 0897737091

จำนวนคนดู 186 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ (The Professional Organizer that Organization Need Strategy) โทร 0897737091
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์


    1.  ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาระบบที่จำเป็นในการ วางแผนพัฒนาบุคลากร

    2.  สามารถนำหลักการแนวคิด วิธีการของการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    3.  เข้าใจในกลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมที่องค์กรต้องการได้อย่างเป็นมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนาหลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ 

(The Professional Organizer that Organization Need Strategy)

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

Promotion สมัครเข้าอบรมครบ 3 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น !!! 

วิทยากร อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนาหัวข้อการอบรม

•HRD จะดีได้ การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนา ต้องโดนใจ

•คนที่ “ดีและเก่ง” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ?

           Workshop : ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักจัดฝึกอบรม

•ทำไมการกำหนด Competency ร่วมกันถึงเป็นวัตถุประสงค์องค์กร

•การวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

•วงจรการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

•การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม

•การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา

•การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา

•การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)

•การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นคนที่ “ดีและเก่ง”

•การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)

•การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา

•ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map

•การเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร

            Workshop : การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักจัดฝึกอบรม

•สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel :  คุณพลอย  089 773 7091

 www.hrdzenter.com , E-mail : hrdzenter@gmail.comSponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,จัดฝึกอบรมมืออาชีพ,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,การจัดทำแผนการฝึกอบรม,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,การพัฒนาทรัพยากรบุคคล,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,Training Road Map,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,กลยุทธ์การฝึกอบรม,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,training,hr,hrd,hrdzenter
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา