สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Knowledge Capturing #3 เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 3

จำนวนคนดู 329 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Knowledge Capturing #3 เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 3
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
"Knowledge Capturing" รุ่น 3

เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 3

เราแสวงหาและเรียนรู้จากคนเก่ง

หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์

การถอดบทเรียน สกัดความรู้

จากคนเก่งของทีมหรือองค์กรจึงสำคัญ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคนพัฒนาองค์กร

การสัมภาษณ์งานวิจัยองค์กร

การค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

นับเป็นทุนทางปัญญาที่มีคุณค่า

.

ใจคิด จึงขอเชิญเพื่อนๆ น้องๆ ที่สนใจ

- เรียนรู้หลักการ วิธีการ

สกัดความรู้ ถอดบทเรียน

ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและองค์กร

การร้อยเรียงความคิด

เพื่อนำไปสู่การสื่อสารแบ่งปันความรู้

.

- โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น

Story telling, การค้นหา Best practices

Appreciative Inquiry, Behind the scene

เป็นต้น

.

- ฝึกทักษะการสังเกต เก็บข้อมูล

การสัมภาษณ์ การสกัดความรู้

การร้อยเรียงความรู้เพื่อการสื่อสาร

.

ช่วยเสริมสร้างความเป็นนักคิด

การคิดเชิงระบบ

เสริมทักษะที่ปรึกษาหรือวิทยากร

หัวข้ออบรมสัมมนา

หมายเหตุ

ปิดรับสมัคร Knowledge Capturing รุ่นที่ 3

เนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจในกิจกรรมของใจคิด

ประกาศวันที่ 9 มิ.ย.61
วิทยากร
อ. ณัช มัศโอดี

ประสบการณ์กว่า 15 ปี

ด้านที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร

และการจัดการความรู้

นักเขียนหนังสือ

และบทความเชิงวิชาการ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ถอดบทเรียน, ผู้นำ, จัดการความรู้, สื่อสาร, หัวหน้างาน, วิทยากร ที่ปรึกษา
เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา 26 กันยายน 2017
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา