สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า (Stock Management& Control) อบรมวันที่ 23 มิถุนายน 2561 โทร 0897737091

จำนวนคนดู 128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า (Stock Management& Control) อบรมวันที่ 23 มิถุนายน 2561 โทร 0897737091
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)


หลักการและเหตุผล

       ในการดำเนินการของแต่ละองค์กรช่วงปลายปี จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน  

       เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตร “ตรวจนับสินค้า” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าว เทคนิค และผลกระทบของการตรวจนับสินค้า อันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วง ตามที่องค์กรคาดหวัง


วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความจำเป็น และประโยชน์ในการตรวจนับสินค้าอย่างเป็นระบบ

2.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการตรวจนับสินค้าภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

3.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมจากแต่ละส่วนงาน สามารถทำงานประสานงานกันภายใต้ความเข้าใจที่เป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กร และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

4.  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้มีโอกาสรู้จัก พบปะและแลกเปลี่ยนความเห็น ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า (Stock Management& Control)

อบรมในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

@ Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 ใกล้ BTS สถานีอโศก **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 3 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น

วิทยากร อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์หัวข้อการอบรมสัมมนา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

2. บัญชีคุมสินค้า

    - สต๊อคการ์ด

    - บินการ์ด

 3.ตรวจนับสินค้า

    - ทำไมต้องตรวจนับสินค้า

    - การตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร

    - วิธีการตรวจนับ

    - Physical Count

    - Cycle Count

    - การวางแผนตรวจนับสินค้า

    - รายละเอียดคลังสินค้า

    - Location

    - Item Class/ABC Analyses

    - การหาจำนวนสินค้าสำหรับ Cycle Count

    - การเลือกสินค้าในการ Cycle Count

    - กำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับ

    - กำหนดกำลังพลในการตรวจนับ

    - เครื่องมือในการตรวจนับ

    - วิธีเดินตรวจนับ

    - กระจายข้อมูล

    - ดำเนินการตรวจนับ

    - ประชุมสรุปแผน

    - การตรวจนับด้วยบัตร

    - การตรวจนับด้วย Handheld

    - ประโยชน์จากการตรวจนับด้วยเครื่องมือ

    - การดำเนินการหลังการตรวจนับ

    - การจัดทำรายงานผลการตรวจนับ

    - ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินค้า

    - ความเกี่ยวพันของผลการตรวจนับ

 4.Kpis

    - การประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า

5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

    - มาตรฐาน ISO เรื่องการตรวจนับสินค้า


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel : คุณพลอย 0897737091

www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter


วิทยากร
วิทยากร อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า,hrdzenter, Stock Management& Control,hrdzenter, Stock Management,hrdzenter, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง,hrdzenter, การวางแผนตรวจนับสินค้า,hrdzenter, การตรวจนับสินค้า,Stock Management