สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เพิ่มยอดขาย 2 เท่าตัว ภายใน 12 เดือน

เพิ่มยอดขาย 2 เท่าตัว ภายใน 12 เดือน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ทำให้ธุรกิจมีการแข่งขันสูง ภาวะสงครามตัดราคาได้กลับมาอีกครั้ง และรุนแรงกว่าเดิม ตลาดจึงเป็นของผู้ซื้อไป ทำให้ผู้ขายต้องอาศัยกลยุทธ์การตลาด และวิธีการขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขายให้ได้ตามเป้าหมาย โดยจะต้องสามารถเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้าซึ่งเป็นอุปสรรคในการขายและต้องรู้วิธีการแก้ปัญหาการขายอย่างเป็นระบบ
วันที่จัดงาน
สัมมนา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
หัวข้ออบรมสัมมนา

- ความต้องการของลูกค้า คือ ตัวกำหนดกิจกรรมทั้งหมดของเรา(และยอดขายของคุณ) 

- ลูกค้ามีความต้องการไม่สิ้นสุด และ ไร้ความปราณี ! (จะรับมืออย่างไรดี) 

- “ยอดขาย” ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือ “ความมุ่งมั่นของนักขาย”เท่านั้น 

- กลยุทธ์ 4 เพิ่มที่ได้ผล 

      1. เพิ่มคุณภาพการทำงานแต่ละวัน – เพิ่มความมุ่งมั่น มีเป้าหมาย  

                                                     – เพิ่มการวางแผน 

      2. เพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง                  – เพิ่มทางเลือก  

                                                     – เพิ่มปริมาณลูกค้าตลอดเวลา 

      3. เพิ่มความสำเร็จในการขาย         – เพิ่มคุณภาพในการขายแต่ละราย 

      4. เพิ่มขนาดของใบสั่งซื้อ              – รักษาฐานลูกค้าเก่า  

                                                     – เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 

- หลักการขาย 3 ดี ที่นักขายต้องรู้ ! 

      1. สินค้า – บริการดี 

      2. พนักงานขาย เตรียมการดี 

      3.    ลูกค้าต้องการ พอดี 


วิทยากร

อาจารย์วิชัย  ปีติเจริญธรรม

 กรรมการผู้จัดการบริษัท วิทยากรมืออาชีพ จำกัด 

 กรรมการผู้จัดการบริษัท ทำงานด้วยใจ จำกัด  (Work With Heart Co., Ltd) 

 คอลัมน์นิสต์ เขียนบทความเรื่อง “พลังสู่ความสำเร็จ” ในหนังสือพิมพ์ เส้นทางนักขาย 

 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบงานให้กับบริษัทต่าง ๆ 

 เป็นผู้ค้นคว้าและสำรวจปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้า  ระบบงาน  เพื่อนร่วมงาน   

และตัวพนักงานเองในบริษัทเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 

        ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.pdmo.mof.go.th/thaiconsult/ประเภท A ลำดับที่ 1959  

 

ผลงานทางวิชาการ (หนังสือ) 

 การทำงานด้วยหัวใจ    ■   คัมภีร์เพิ่มยอดขาย 

 นักขายสายพันธ์ใหม่    ■   กลยุทธ์ติดตามหนี้ภาคพิสดาร 

 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ   ■   กลยุทธ์ติดตามหนี้     

 ยุทธศาสตร์ชีวิต    ■   ก้าวสู่...สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ 

 เหนือกว่าผู้นำ     ■   พลังสู่ความก้าวหน้า มงคล38 เล่ม 1 

 พลังสู่ความสำเร็จ(Power Of  Success)  ■   พลังแห่งผู้นำเชิงรุก 

 การทำงานเชิงรุก    ■   พลังแห่งแรงบันดาลใจ 

 การบริการด้วยหัวใจ    ■   กฎแห่งแรงดึงดูด ที่คุณไม่มีทางหนี้พ้น   

 คุณก็เป็นผู้นำที่ดีได้ใน 21 วัน   ■   The Secret of Success 

 พลังแห่งการบริหารเวลา 

  

                                           

วิทยากรนำการสัมมนาหลักสูตร 

โครงการโรงเรียนสอนนักขาย 

โครงการโรงเรียนสอนผู้นำ 

โรงเรียนสอนนักเขียน(สำหรับผู้ที่สนใจเขียนหนังสือ) 

โรงเรียนสอนนักพูด(สำหรับท่านที่ต้องการเป็นวิทยากรหรือเรียนรู้หลักการสอนงาน) 

 

 

หลักสูตรสัมมนา 

 การทำงานด้วยหัวใจ    ■    ทักษะการบริหารอารมณ์และความเครียด 

 นักขายสายพันธ์ใหม่    ■    พลังแห่งแรงบันดาลใจ  

 การเจรจาต่อรอง    ■    การบริการด้วยหัวใจ 

 กลยุทธ์ติดตามหนี้    ■    การทำงานเป็นทีม  

 กลยุทธ์เพิ่มยอดขายให้ถึงเป้าหมาย  ■    การบริหารเวลา 

 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก     ■    ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเอง 4 มิติ  ■   กฎทองของทีม(ตอน 1-3 ) 

 การทำงานเชิงรุก    ■   กฎเหล็กสำหรับผู้นำ(ตอน1-3) 

 ความคิดเชิงบวก    ■    ก้าวสู่สมาชิกที่ดีของทีม 

 

 

ประวัติการทำงาน 

อาจารย์วิชัย   ปีติเจริญธรรม 

พ.ศ.2554    จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ เช่น 

 บริษัท เอส.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด 

 บริษัท นีโอแลบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

 บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด 

 บริษัท  DNA2002 จำกัด   

 บริษัท  ซี.เอ็ม.พี. โปรดักส์   จำกัด 

 บริษัท  ลี้ กิจเจริญแสง  จำกัด 

 บริษัท  วุทธิวงษ์ ไลท์ติ้ง  จำกัด 

 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด 

 บริษัท แกรนด์เนส จำกัด 

 บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด 

 บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จำกัด 

 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 

 บริษัท เคมเทรด จำกัด 

 บริษัท วุทธิวงษ์ เทรดดิ้ง  จำกัด 

 บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท สตูดิโอ แอคทีฟ จำกัด 

 บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด 

 บริษัท สันนิบาตรสหกรณ์ 

 บริษัท เจ.เอส.แอล โกลบอลมีเดีย จำกัด 

 บริษัท สิวะดล จำกัด 

 บริษัท ซาน มิเกล จำกัด 

 บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด 

 บริษัท ซีอาร์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท สีฟ้าลุมพินี  จำกัด 

 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด 

 บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด 

 บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด 

 บริษัท เหล็กสยาม(2001) จำกัด 

 บริษัท ดาวคะนอง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 

 บริษัท อควา พอยท์ จำกัด  

 บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด 

 บริษัท ออลซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

 บริษัท ดี-แลนด์  กรุ๊ป จำกัด 

 บริษัท อัลฟา วัน เทรดดิ้ง จำกัด 

 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท อัลไลแอนซ์ ทีมเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด  

 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท อินทราแมชชินเนอรี่ จำกัด 

 บริษัท เดอะโมเดอร์นกรุ๊ปเรียลพร็อพเพอทิ จำกัด 

 บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 

 บริษัท อีเอสไอ เทรดดิ้ง จำกัด 

 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 

 บริษัท ทรัพย์อนันต์เยนเนอรัลฟู๊ด จำกัด 

 บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย  จำกัด ( มหาชน )  

 บริษัท เอบีบี จำกัด 

 บริษัท ที.ซี.แนลเชอร์ล จำกัด 

 บริษัท เอฟพีเอส โลจิสติกส์ 

 บริษัท ที.ซี.ยูเนียนโกลบอล จำกัด 

 บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดัก อินดัสทรี จำกัด 

 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท โอ ทู พลัส จำกัด 

 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด 

 บริษัท ฮาโก้ กรุ๊ป (1991) จำกัด 

 บริษัท ไทยออสนอร์  จำกัด 

 บริษัท โฮม ดีเวลอป จำกัด 

 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด  

 บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด  

 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ 

 บริษัท เนสท์เล่ ( ไทย ) จำกัด  

 โรงเรียนอนุบาลภาสินี 

 บริษัท บิค คลีน จำกัด 

 บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย)  จำกัด 

 บริษัท เบสท์เอาท์ จำกัด 

 บริษัท ออลซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด 

 บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด 

 หจก. พีเอ็น เวลเนส คอนซัลแตนท์ 

 บริษัท ปามาทอย จำกัด 

 หจก.ซูเลียน ลำพูนเอเยนซี่ 

 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) 

 หจก.ดอน ไลท์ กรุ๊ป 


พ.ศ.2553    จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ เช่น 

   เขียนหนังสือมงคล 38 ประการ ตอน พลังสู่ความก้าวหน้า (เล่ม 2)(ช่วงตีพิมพ์) 

   เขียนหนังสือมงคล 38 ประการ ตอน พลังสู่ความก้าวหน้า (เล่ม 3)(ช่วงตีพิมพ์) 

   เขียนหนังสือมงคล 38 ประการ ตอน พลังสู่ความก้าวหน้า (เล่ม 4)(ช่วงตีพิมพ์) 

    เขียนหนังสือการพัฒนา EQ สู่ความสำเร็จ (ช่วงตีพิมพ์) 

    เขียนหนังสือมอบหัวใจให้ทีมคุณ (ช่วงตีพิมพ์) 

     เขียนหนังสือพลังคิดเชิงบวก (ช่วงตีพิมพ์) 

     เขียนหนังสือพลังแห่งการบริหารเวลา  

 

พ.ศ.2552      จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ เช่น 

 

 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด    

  บริษัท สกุลไทย จำกัด 

 OPERATIONAL ENERGY GROUP LIMITED  

 Leo Glogistics Co.,Ltd.    

 ABB LIMITED  

 บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

 บริษัท โอเอสที โอเวอร์ซีส์ จำกัด 

 บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 

 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด   

  บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด  

 บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด      

  บริษัท ลีโอ โกลบอล ลอจิสติก  กรุ๊ป  

 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด   

 บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 

  บริษัท เอ็ม เอส ดี ประเทศไทย จำกัด 

  บริษัท ชอว์เพ็ท  จำกัด       

 บริษัท สยามสหบริการ จำกัด มหาชน   

 บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด 

 บริษัท สิทธิพรเอสโซซิเอท จำกัด         

 บริษัท โอสถสภา จำกัด   

 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) 

 บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 

 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด   

 บริษัท พีแอล เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด 

 บริษัท อีซี่ อินชัวรัน จำกัด 

 

 

 เขียนหนังสือพลังแห่งแรงบันดาลใจ 

 เขียนหนังสือกฎแห่งแรงดึงดูด ที่คุณไม่มีทางหนีพ้น 

 เขียนหนังสือ ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ The Secret of Success  

 เขียนหนังสือคุณก็เป็นผู้นำที่ดีได้ใน 21 วัน  

 


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

-   เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูง หรือ ผู้แทนที่ต้องการพัฒนาทีมขายให้สร้าง 

    ยอดขายอย่างมืออาชีพ 

-   ธุรกิจที่ต้องการกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นอีก 100% 

-   ฝ่ายขายที่ต้องการสร้างทีมยอดนักขายให้ทำงานขายเชิงรุก! บุกตลาด 

-   บริษัทที่ต้องการเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร และ ลดการลาออกของพนักงานขายเพื่อลดต้นทุน 


สถานที่จัดงาน
โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (งามวงศ์วาน)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
เข้าสัมมนาฟรี บริษัทละ2ท่าน รับแค่ 50 บริษัทแรกเท่านั้น

เป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ทำงานด้วยใจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ทิพากร
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0955789594

หากท่านต้องการสมัคร เพิ่มยอดขาย 2 เท่าตัว ภายใน 12 เดือน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้อง
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
· กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย) · เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล · เทคนิคการนำเสนอคุณค่าในแบบที่ลูกค้าคาดหวัง (WORK SHOP) · เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อพิชิตใจลูกค้า
3900บาท
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น
3900บาท
หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล 1) ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล 2) พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล 3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตล
3900บาท
1) ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล 2) พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล 3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน 4) บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ 5) เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” MODEL สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแห
3900บาท
หลักสูตร SALE FOR NON SALES ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ สำหรับผู้ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย 1) ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ 2) มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร 3) การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B
4,500บาท
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า