การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 120 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 23 สิงหาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารและการจัดการที่ดี

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมืออาชีพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงาน การมอบหมาย การสั่งงานและการติดตามงานต่อตัวบุคคล (individual) ต่อกลุ่ม (group & team) และต่อองค์กร (organization)


หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

กรอบการเรียนรู้ที่ 1 : การคิดอย่างเป็นระบบ (Thinking Through)

1.กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Process)

ขั้นที่ 1 การค้นพบความจริง

ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา

ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน

ขั้นที่ 4 การค้นพบคำตอบ

ขั้นที่ 5 ยอมรับจากการค้นพบ

2.ผลลัทธ์ที่ได้จากความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking Outcomes)

ลักษณะทางกระบวนการ (Process)

ลักษณะของบุคคล (Person)

ลักษณะทางผลผลิต (Product)

กรอบการเรียนรู้ที่ 2 : การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม (Planning)

1.แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการ

2.การเตรียมตัววางแผน

- Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

3.การทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

- Workshop 2: กำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ

4.การนำแผนไปปฏิบัติ การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ

กรอบการเรียนรู้ที่ 3 : การสื่อสาร (Communication)

1.ศิลปะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสั่งงานด้วยลายลักษณ์อักษร

การสั่งงานด้วยวาจา

2.ประเภทของการสื่อสารงาน 4 แบบ

แบบออกคำสั่ง

แบบขอร้อง

แบบให้คำแนะนำ

แบบอาสาสมัคร

3.Workshop : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการมอบหมายงาน

กรอบการเรียนรู้ที่ 4 : การมอบหมาย (Assignment and Delegation)

1.ศิลปะแห่งการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

การเข้าใจกระบวนการมอบหมายงาน

หลักการ Put the Right Man to the Right Job

2.ประเภทของการมอบหมายงาน

Assignment (งานตามปกติ)

Delegation (งานตามอำนาจหน้าที่)

3.ขั้นตอนการมอบหมายงาน

อธิบายเหตุผล/ความสำคัญ

ระบุผลงาน

บอกเงื่อนไข

ถามวิธีปฏิบัติการ

เสนอความช่วยเหลือ

ทำแผนปฏิบัติการ

ทบทวนขั้นตอน

ประเมินผล

4.Workshop : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการมอบหมายงาน

กรอบการเรียนรู้ที่ 5 : การติดตามงานและการควบคุมงาน (Monitoring and Controlling)

1.ความสำคัญของการติดตามและการควบคุม

2.กระบวนการติดตามและการควบคุมงานแบบง่ายๆ

3.Workshop : ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจติดตามและการควบคุมงาน


วิทยากร
ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ
สถานที่จัดงาน
โรงแรมโกลด์ออร์คิด
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท ค่าอบรมท่านละ 3,800 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


Early Bird ชำระล่วงหน้า พิเศษค่าสัมมนาท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น

เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-8929330


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนและควบคุมงาน
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร (รุ่นที่ 21)
3,900บาท
พื้นที่ใช้สอยในออฟฟิคทุกตารางนิ้วมีมูลค่า การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญยิ่ง เรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกวิธีกับวิทยากรผู้มีความชำนาญโดยตรง
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
3900.00บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สำหรับการกำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ช่วยในการปรับปรุงงาน การวางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู
Sales Supervisor & Area Manager
4,500บาท
ในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรืออื่นๆ ผู้บริหารทีมขาย ได้แก่ Sales Supervisor และ Area Manager ทุกคน เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันให้เกิดยอดขายของบริษัท
การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จของทีม (Leadership for Team Succession)
2,500บาท
ในสถานการณ์การทำงาน ที่ต้องปฏิบัติจริง เมื่อพบเจอกับปัญหา อุปสรรค หรือมีข้อจำกัด ผู้นำที่แท้จริง ที่จะช่วยชี้ นำทีมเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้อง จนถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดความสูญเสีย เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรแสวงหาอย่างมาก
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์
3900บาท
ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
เคล็ดลับในการบริหารงานบุคคลที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร?
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการนำกฎหมายแรงงาน ไปบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ Professional Administration for New Gen
3900บาท
บทบาทของธุรการจะเปลี่ยนไป เมื่อเรียนรู้ทักษะ และ เทคนิคการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ