ฟรีสัมมนา OHSAS 18001:2007 VS ISO 45001:2018

รหัสหลักสูตร: 54965

จำนวนคนดู 2073 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

ISO 45001:2018 คือ มาตรฐานการจัดการสากล เพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนOHSAS 18001:2007 ไปสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 ให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์จากการทำความเข้าใจมาตรฐานใหม่ และ การอบรมในครั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างระดับความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบันของคุณ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด จาก OHSAS 18001:2007 ไปสู่ ISO 45001:2018

       OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management 

2. บริบทและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (introduction of context and interested parties of organization)

ณ DP Work Space ข้าง maxvalue เลียบด่วนรามอินทรา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00 - 12.00 น. free break

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd