เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ

จำนวนคนดู 731 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะใช้ Excel เพียงแค่ การตีตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ยังไม่มีโอกาสค้นพบความสามารถที่แท้จริงของ Excel

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และนำฟังก์ชันต่างๆ มาผูกเป็นสูตรเพื่อแก้ปัญหาในงานนั้น ย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน แต่ถ้ายิ่งพลิกแพลงและประยุกต์ใช้งานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการทำงานลงได้

หลักสูตรนี้จะเปิดเผยเทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

•คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference)

•หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)

•ลำดับความสำคัญในการคำนวณ

•การแก้ไขข้อผิดพลาดลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!

•การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงในสูตรคำนวณ

•ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชัน

•ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนสูตร Excel

•กลุ่มฟังก์ชันด้านการคำนวณ (ใช้เพื่อการคำนวณทั่วไป การระบุเงื่อนไขในการคำนวณ)

oการหาผลรวม เช่น SUM, SUMIF, SUMIFS

oจำนวนเต็มและทศนิยม เช่น INT, ROUND, CEILING, FLOOR

•กลุ่มฟังก์ชันด้านสถิติ (ใช้เพื่อนับจำนวนรายการข้อมูลตามเงื่อนไข และการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหามูลค่าที่สูงหรือต่ำตามที่ต้องการ)

oการนับจำนวน เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK

oการจัดลำดับ เช่น MAX, MIN, AVERAGE, LARGE, SMALL

•กลุ่มฟังก์ชันด้านข้อความและตัวอักษร (ใช้ฟังก์ชันกลุ่มนี้เพื่อทำการปรับแต่งหรือแก้ไขแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ข้อมูลเดิมในตารางอาจเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นระเบียบ ตลอดจนการทำให้ชื่อรายงานต่างๆ ปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ)

oแปลงตัวเลขและข้อความ เช่น BAHTTEXT, TEXT

oค้นหาและแทนที่ข้อความ เช่น FIND, SEARCH, SUBSTITUTE

oดึงอักขระบางส่วนออกจากข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID

oอื่นๆ เช่น LEN, TRIM, CODE, CHAR

•กลุ่มฟังก์ชันด้านวันที่และเวลา (เพื่อสร้างระบบงานที่เป็นอัตโนมัติ ตามวันและเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปตามจริง การระบุวันที่เป็นวันทำงานหรือวันหยุด เพื่อให้งานเอกสาร แบบฟอร์ม ตลอดจนการคำนวณต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ)

oทำความเข้าใจกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลาใน Excel

oวันที่ เช่น DATE, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, TODAY

oเวลา เช่น TIME, NOW

•กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบ (การสร้างเงื่อนไชในการคำนวณและการประมวลผล)

oสร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น IF

oการตรวจสอบประเภทของข้อมูล เช่น IS-Function

•กลุ่มฟังก์ชันที่ใช้ในงานฐานข้อมูล (การใช้ Excel เพื่อการจัดการฐานข้อมูล)

oฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง เช่น VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH

•ฯลฯ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: excel, เรียนexcel

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด