สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคพิชิตยอดขาย เข้าใจโลกตลาดออนไลน์

จำนวนคนดู 336 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคพิชิตยอดขาย เข้าใจโลกตลาดออนไลน์
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล:

ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยถือว่ากำลังพัฒนาไปมาก ผู้ค้าที่ตรงกับธุรกิจก็มีมากตามกันไป 

ทางเลือกของผู้บริโภคจึงมีหลากหลายขึ้น ทำให้การทำธุรกิจในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ

ต่อยุคธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นมากในขณะนี้ เป็นโจทย์สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องหาทางรับมือ 

เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ควรเริ่มดำเนินการคือ การสร้างตัวตนธุรกิจบนโลกออนไลน์

เพื่อสร้างช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มทางเลือก

ให้ผู้บริโภคได้มากขึ้น ช่วยส่งเสริมสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเชื่อมต่อ

กับการทำธุรกิจออฟไลน์ที่มี เพื่อสร้างโอกาสในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว

งานสัมมนาที่จัดขึ้นนี้เป้าหมายคือ การเสนอแนวทางในการค้าออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อสร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในตลาดออนไลน์ 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจขายของออนไลน์

อย่างตะกร้าออนไลน์ เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในยุคสมัยใหม่และแนวทางในการสร้างโอกาส

ให้ธุรกิจ SMEs โดย เจ้าของเพจการตลาดชื่อดัง Maxideastudio

รวมถึงร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้

นำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจ SMEs เพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในธุรกิจ SMEs


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน:

1.เผยแพร่ความรู้ที่น่าสนใจในการทำธุรกิจขายของออนไลน์

2.เสนอแนะแนวทางเพื่อการทำธุรกิจขายของออนไลน์แก่เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ต้องการเพิ่มช่อง ทางการขายที่รองรับสังคมยคุดิจิทัล

3.แนะนำ ระบบการขายสินค้า Dropship และ Affiliate ว่าช่วยสร้างธุรกิจขายของออนไลน์ให้ดีขึ้นได้ อย่างไร

4.แนะนำช่องทางการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและระบบที่สนับสนุนการขายสินค้า

ในร้านค้าออนไลน์ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

5.สร้างความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมว่าสามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจสร้างผล

กำไรและเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างไร

6.เสนอแนะแนวทางในการสร้างสร้างธุรกิจให้มีความมั่นคงในตลาดออนไลน์

7.สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำเจ้าของธุรกิจ SMEs ให้สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆในการทำธุรกิจออนไลน์อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://goo.gl/KQ54Yh

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • สร้างการเชื่อมโยงออฟไลน์สู่ออนไลน์ด้วยการขายของออนไลน์ 
  • สร้างความเชื่อมั่นในการประกอบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD 
  • ธุรกิจเติบโตด้วยร้านค้าออนไลน์ สร้างระบบการขายสินค้าด้วย Dropship/Affiliate 
  • สร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจ SMEs ด้วยการตลาดออนไลน์ โดย Maxideastudio 
  • เสวนาปัญหาธุรกิจ ชูจุดเด่นให้ธุรกิจ SMEs สร้างยอดขายได้ในตลาดออนไลน์ โดย Maxideastudio  


วิทยากร
ดูประวัติ

นายชัยพร อุดมชนะโชค (คุณโอม)

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เจ้าของแฟนเพจ Maxideastudio ที่ปรึกษาทางการตลาด · เอเจนซีด้านการตลาดดิจิทัล/ออนไลน์

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, maxideastudio, อบรมธุรกิจsmes, สร้างยอดขายออนไลน์, ตะกร้าออนไลน์, takraonline