ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC

รหัสหลักสูตร: 57149

จำนวนคนดู 682 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminarddสิ่งที่จะได้รับ :

1. ความสำคัญของนักอ่าน

2. ประโยชน์ของวินัย “รักการอ่าน”

3. ทักษะการอ่านเร็ว

4. ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ – ความเชื่อมโยงของข้อมูล

5. ทักษะ – ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.มาตรฐานการสร้างทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

2.ความสำคัญ และประโยชน์ “การเป็นนักอ่านที่ทรงพลังที่สุด”

3.วิธีการและเทคนิค “การอ่านอย่างมีคุณภาพ” เพื่อการสื่อสาร “การสรุป” ที่เกิดผล

4.การฝึกปฏิบัติกลุ่ม “Reading” จาก Case Study (ภาษาอังกฤษ)

5.พร้อมการเฉลยคำตอบ

6.การฝึกปฏิบัติกลุ่มทักษะ “การอ่านจับใจความ” จากกรณีศึกษา

7.และ ทักษะ “การเขียนสรุป” (ภาษาไทย)

8.นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติกลุ่ม และการประเมินผล

สรุป – คำถาม / คำตอบ

เทคนิคการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การอ่านทรงพลัง, ทักษะการอ่าน, เทคนิคการอ่าน, นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสาร, สัมมนานักอ่านทรงพลัง, อาจารย์ประภาภรณ์