เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary

จำนวนคนดู 3986 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 23 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 24 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 16 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 78 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 11 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 134 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 20 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 204 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 13 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 228 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


ประโยชน์ที่จะได้รับ


  1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการอย่างมืออาชีพ

  2.การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกที่ดีต่อสายงานอาชีพ

  4.เรียนรู้ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


หัวข้ออบรมสัมมนาวิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี ในองค์กรชั้นนำ

ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ”

และหนังสือ "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร”


                            

  หัวข้อการอบรม

การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

   - “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร

   - ความสำคัญของตำแหน่ง

   - การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี

   - จรรยาบรรณ

   - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

   - แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

   - การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

      •การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

      •การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

      •การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

      •การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

      •การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

      •สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ

   - การวางแผนและบริหารเวลางาน

   - การบริหารระบบเอกสาร

   - การบริหารการนัดหมาย

   - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรมวิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท Promotion!! สมัครอบรมครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,เลขานุการ,hrdcentertrainng, เลขานุการมืออาชีพ,hrdcentertraining, หลักสูตร,เลขานุการยุคใหม่,hrdcentertraining, อบรม,สัมมนา,hrdcentertraining, อบรม,สัมมนา,hrdzenter, หลักสูตร,เลขานุการผู้บริหาร,hrdcentertraining
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
3500บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่
3900บาท
องค์กรกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR หลายองค์กรก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Function
หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)
3900บาท
พัฒนาทักษะด้านการคิดและตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การบริหารเวลา การมอบหมายงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และทักษะการสอนงาน เพื่อให้ได้ชื่อว่า “หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เจ้านายชม”
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3900บาท
สอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง
จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing) (Lamphun)
3600บาท
ถ้าเราพิจารณาเนื้องานแล้ว จะเห็นว่างานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ว่าจะเป็น งานบัญชี / งานวิศวกรรม /งานโลจิสติกส์ / งานสโตร์ / งานคุณภาพ ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication)
3900บาท
จะทำให้พนักงานเข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้นักประสานงานขาย , Sales Support , Sales Administration ได้รู้หลักการสื่อสารประสานงานอย่างถูกต้อง เรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทที่เราจำเป็นต้องสื่อสารประสานงาน ร่วมถึง การลดข้อผิดพลาดการทำงานและเข้าใจถึงหัวใจหลักของ
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD)
3900บาท
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง