registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary

จำนวนคนดู 2202 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 ธันวาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 36 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


ประโยชน์ที่จะได้รับ


  1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการอย่างมืออาชีพ

  2.การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกที่ดีต่อสายงานอาชีพ

  4.เรียนรู้ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


หัวข้ออบรมสัมมนาวิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี ในองค์กรชั้นนำ

ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ”

และหนังสือ "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร”


                            

  หัวข้อการอบรม

การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

   - “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร

   - ความสำคัญของตำแหน่ง

   - การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี

   - จรรยาบรรณ

   - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

   - แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

   - การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

      •การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

      •การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

      •การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

      •การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

      •การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

      •สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ

   - การวางแผนและบริหารเวลางาน

   - การบริหารระบบเอกสาร

   - การบริหารการนัดหมาย

   - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรมSponsored
วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท Promotion!! สมัครอบรมครบ 3 ท่าน / ชำระเพียง 2 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,เลขานุการ,hrdcentertrainng, เลขานุการมืออาชีพ,hrdcentertraining, หลักสูตร,เลขานุการยุคใหม่,hrdcentertraining, อบรม,สัมมนา,hrdcentertraining, อบรม,สัมมนา,hrdzenter, หลักสูตร,เลขานุการผู้บริหาร,hrdcentertraining
พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
3900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวิชาชีพด้านจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้เข้าใจความหมาย และกระบวนการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงจากกระบวนการ ERP ระดับโลก
การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถกำหนดระดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับ
ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
เจรจาต่อรอง และปิดการขายสำหรับนักขายGen Y
3900บาท
เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ โดยเน้นระดับที่ผ่านงานขายมาเบื้องต้นและต้องเผชิญกับลูกค้าหลากหลายวัย
เคล็ดลับการบริหารงานบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก และการที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย และองค์ประกอบหลายๆ อย่าง รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ทำไมบางองค์กรจึงประสบความสำเร็จอยู
“การเพิ่มผลิตผลให้ สนุก สุขสันต์และสร้างสรรค สไตล์ อ.แหยม” (Productive with FUN)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การเพิ่มผลิตผลจะไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป พบกับแนวทางการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดความสูญเสียในองค์การ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะและพัฒนารอยหยักในสมองอย่างสร้างสรรค์
เทคนิคการกำหนดงานมาตรฐาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
3800บาท
เนื่องจากค่าแรงมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี การที่องค์กรจะรักษาความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการจึงมีความสำคัญในการยกระดับผลิตภาพของสายการผลิตด้วยการลดความสูญเปล่า สำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เ