registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary

จำนวนคนดู 1456 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 ตุลาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 39 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 20 ธันวาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 96 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


ประโยชน์ที่จะได้รับ


  1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการอย่างมืออาชีพ

  2.การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกที่ดีต่อสายงานอาชีพ

  4.เรียนรู้ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


หัวข้ออบรมสัมมนาวิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี ในองค์กรชั้นนำ

ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ”

และหนังสือ "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร”


                            

  หัวข้อการอบรม

การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

   - “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร

   - ความสำคัญของตำแหน่ง

   - การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี

   - จรรยาบรรณ

   - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

   - แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

   - การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

      •การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

      •การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

      •การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

      •การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

      •การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

      •สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ

   - การวางแผนและบริหารเวลางาน

   - การบริหารระบบเอกสาร

   - การบริหารการนัดหมาย

   - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรมวิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท Promotion!! สมัครอบรมครบ 3 ท่าน / ชำระเพียง 2 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ ยุค4.0 Executive Secretary
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,เลขานุการ,hrdcentertrainng, เลขานุการมืออาชีพ,hrdcentertraining, หลักสูตร,เลขานุการยุคใหม่,hrdcentertraining, อบรม,สัมมนา,hrdcentertraining, อบรม,สัมมนา,hrdzenter, หลักสูตร,เลขานุการผู้บริหาร,hrdcentertraining
สู่ความเป็นเลิศทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการเจรจาติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective  Debt Collection Negotiations)
4500บาท
“นโยบายสินเชื่อ” เป็นแนวทางที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อ และดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในบัญชีลูกหนี้ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในการให้เครดิตแก่ลูกค้า และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า หากบัญชีลูกหนี้มีจำนวนมากก็จะทำให้เงินจมใน
เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)
4500บาท
ผู้ส่งออกไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้ เนื่องจากกฏหมายควบคุมการส่งออก จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA
3900บาท
พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาททันที รีบสำรองที่นั่งกันนะคะ
Basic & Advance IMDS
26000บาท
เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายทีมีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
หลักสูตร กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ (How to Become a Professional Top Sales)
3900บาท
เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงได้
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา