Hiหลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 MI?

รหัสหลักสูตร: 57258

จำนวนคนดู 1102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
          ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
หัวข้ออบรมสัมมนา
การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

- “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร

- ความสำคัญของตำแหน่ง

- การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดี

- จรรยาบรรณ

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

- การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

  การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

  การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

  การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

  การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

  การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

  สรุปทฤษฎี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบ

- การวางแผนและบริหารเวลางาน

- การบริหารระบบเอกสาร

- การบริหารการนัดหมาย

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการ, ศักยภาพบริหารธุรการ, สัมมนาเลขานุการ, เลขานุการยุค 4.0, อาจารย์ประภาภรณ์, เลขานุการผู้บริหาร4.0