การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ..เพื่องานจัดซื้อ (Professional Negotiation for Purchasing Job)

รหัสหลักสูตร: 65556

จำนวนคนดู 1602 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ..เพื่องานจัดซื้อ  (Professional Negotiation for Purchasing Job)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจ ด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า ”ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กร หรือของตัวบุคคล 

และมันจะได้รับการปกป้อง


ดังนั้นการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะหน่วยงานจัดซื้อนั้นทำงานในฐานะเป็นตัวแทนขององค์กร ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ขององค์กรด้วย


แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อ ไม่ได้ต่อรองกับ Supplier เท่านั้น ยังต้องเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภายในองค์กรเดียวกันด้วย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนที่ดี และไม่เกิดข้อขัดแย้งในทำงานร่วมกันด้วย 

(ซึ่งคนในวงการจัดซื้อ คงทราบถึงปัญหานี้ เช่น ปัญหาในการประสานงาน และความผิดพลาดในการจัดหา ฯ)


การเจรจาต่อรอง จึงเรียกได้ว่าเป็นเนื้องานหลักอันหนึ่งของงานจัดซื้อ ที่นักจัดซื้อมือใหม่จะกลัวและกังวล ทุกครั้งที่ต้องเข้าสู่การเจรจาต่อรอง เพราะมีผลประโยชน์ขององค์กรเข้ามาเดิมผัน !


ท่านผู้บริหาร ที่ดูแลหน่วยงานจัดซื้อคงทราบว่า การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถระดับ ที่จะมาเป็นผู้ต่อรองผลประโยนช์ให้กับองค์กรได้นั้น มันไม่ง่ายเลย ถ้าปล่อยให้เรียนรู้กันเอง 

ผู้บริหารก็จะเสียเวลามาก (ต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงในการเข้าประชุมทุกครั้ง)


ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ เราจึงได้จัดทำหัวข้อการอบรม เพื่อสร้างทักษะในการเจรจาต่อรอง เพื่องานจัดซื้อขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีชื่อว่า

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ..เพื่องานจัดซื้อ (Professional Negotiation for Purchasing Job)


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ โดยข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :


> เรียนรู้และเข้าใจถึง เหตุผลและความจำเป็นของการเจรจาต่อรอง

> เรียนรู้และเข้าใจถึง รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

> เรียนรู้และเข้าใจถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจรจาต่อรอง

> เรียนรู้และเข้าใจถึง การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง

> เรียนรู้และเข้าใจถึง การใช้เครื่องมือเพื่อการต่อรอง

> เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาเพื่อการเจรจาต่อรอง ด้วยการ Sharing idea & Case study จากผู้อาจารย์สอน

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านต่างๆ เช่น Purchasing Job / Procurement Practice / Quality System (QS / ISO) / 

Tax privilege (BOI) / Import & Export / Logistic (ERP) / Be QMR for ISO system


4 หัวข้อในการอบรม ที่ผู้เรียนจะได้รับ :


1. หลักการพื้นฐาน เพื่อการเจรจาต่อรอง

1.1 วัตถุประสงค์ ของการเจรจาต่อรอง (Objective)

1.2 แนวคิดในการต่อการเจรจาต่อรอง (Conceptual)

1.3 งานจัดซื้อกับการเจรจาต่อรอง (Purchasing Job & Negotiation)


2. รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

2.1 เพื่อให้เกิดการทำงานที่ดีระหว่างกัน (Co-operation)

2.2 เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมาย (Meet target)

2.3 เพื่อได้ตามข้อเรียกร้อง (Claim for damages)

2.4 เพื่อระงับข้อเรียกร้อง (Claim Stop)


3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อรอง

3.1 ทัศนคติกับการเจรจา (Attitude)

3.2 ข้อมูล และความเข้าใจ (Data & Understanding)

3.3 เครื่องมือในการต่อรอง (Tooling)

3.4 การเตรียมการ (Preparation)

3.5 กลยุทธ์ในการต่อรอง (Strategy)


4. ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง ทั้ง 5 

    EAPMR  (Event Study / Appointment / Preparation / Meeting / Result)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในงานจัดซื้อ

>เจ้าหน้าที่จัดซื้อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับ Supervisor/Manager

>ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ..เพื่องานจัดซื้อ (Professional Negotiation for Purchasing Job)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมจัดซื้อ, งานจัดหา, งานจัดจ้าง, อบรมเจรจาต่อรอง, Negotiation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !!

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง