หลักสูตร 5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 543 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร 5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ (Objective)


1.เพื่อสร้างความเข้าใจและจัดทำกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงการทำงานได้อย่างถูกต้องจามหลัก 5ส

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และวิธีการในการทำกิจกรรม และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพของงานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
•กรอบแนวคิด 5 เพื่อเพิ่มผลิตภาพของงาน

•หลักการ 5 ส กับการพัฒนางานเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน

•ขั้นตอนในการจัดทำ 5ส เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน

1.ส 1 สะสาง

2.ส 2 สะดวก

3.ส 3 สะอาด

4.ส 4 สร้างมาตรฐาน

5.ส 5 สร้างนิสัย

Wokshop/กรณีศึกษาตัวอย่างจากบริษัทที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ

•การจัดมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

1.มาตรฐานกลาง

  • เทคนิคการจัดทำมาตรฐานกลาง 
  • การพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับบริษัทฯ 

2.มาตรฐานพื้นที่

  • การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บ 
  • การจัดทำมาตรฐานการใช้งาน 
  • การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษา 

Workshop ฝึกปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน 5ส

•เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

1.Self Audit

2.Committee Audit

3.Management Audit

•แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการตรวจ

Workshop การตรวจประเมิน 5ส จากกรณีตัวอย่าง


Sponsored
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน, 5S for Productivity & Improvement, หลักการ 5 ส กับการพัฒนางาน, 5ส, 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต, 5ส เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)