การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0

จำนวนคนดู 528 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธิภาพการทำงานสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน

2.เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้างาน และการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอ การตัดสินใจเพื่อบริหารองค์กรให้แป้นไปตามเป้าหมาย

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนการทำงาน การของบประมาณ รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
บทที่ 1: บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุค 4.0

 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ & วิเคราะห์ความเป็นผู้นำผ่าน TA (Transactional Analysis) 
 • หลักสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development) 
 • เรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน เพื่อปรับตัว (The Generation in the workplace) 
 • เรียนรู้พฤติกรรมคนผ่านเครื่องมือ DISC  
 • workshop 

บทที่ 2 : หลักของการบริหารงาน การบริหารคน

 • หลักสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development ) 
 • การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน 
 • หลักการเตรียมตัวการนำเสนอ และการสื่อสาร 
 • การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 
 • Workshop  

บทที่ 3 : การวางแผนงานและจัดทำงบประมาณโครงการ

 • การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ 
 • ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ  
 • การควบคุมงบประมาณ 
 • Workshop  


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะหัวหน้า, supervisor, หัวหน้างาน 4.0, หัวหน้างาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุค 4.0, ผู้นำ 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด