MS.Excel เพื่อการบริหารต้นทุนและคลังสินค้า (MS.Excel for cost management & inventory control)

จำนวนคนดู 890 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
MS.Excel เพื่อการบริหารต้นทุนและคลังสินค้า (MS.Excel for cost management & inventory control)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 51 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยเคล็ดลับและเทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงระบบการบริหารสินค้าคงคลังซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับธุรกิจ จะดีแค่ไหนหากคุณสามารถควบคุมสถานะตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้ามาใช้ จนไปถึงงานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต หรือสินค้าสำเร็จรูป เพียงแค่ปลายนิ้วคลิก คุณไม่ต้องไปนั่งปวดหัวกับสูตรคำนวณที่ยุ่งยาก เพียงแค่เรียนรู้ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปปรับให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจของคุณ ด้วยวิธีการจัดการที่ง่าย และลดขั้นตอนที่สลับซับซ้อน ให้สามารถจัดการงานคลังสินค้าได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง   การบริหารต้นทุนและคลังสินค้าทีมีประสิทธิภาพ  สร้างกำไรให้องค์กร์ของท่าน  อย่าพลาด...!!!


**หลักสูตร CPD วิชาบัญชี 3 ชั่วโมง วิชาอื่น 3 ชั่วโมง ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา

** หลักสูตร CPD วิชาบัญชี 3 ชั่วโมง วิชาอื่น 3 ชั่วโมง  ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี


1.ความสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง

 •   การบริหารสินค้าคงคลังคืออะไร?
 •   แนวคิดการบริหารสินค้าคงคลังยุคใหม่
 •   ประโยชน์การบริหารสินค้าคงคลังอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร
 • แบบฝึกทักษะการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อหาอัตราผลตอบแทนจากการขาย (ROI) และอัตรา ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 

2.การวิเคราะห์สินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC

 •   กฎ 80/20 (Pareto’s Law) ช่วยบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างไร?
 •   Workshop การสร้างและออกแบบจำแนกสินค้าคงลังผ่าน ABC
 •   เทคนิคการประยุกต์ใช้ Template สำหรับการปรับแต่งและวิเคราะห์สินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC

3.การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลัง

 •   หลักการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 •   แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่อยู่ในการเลือกกระบวนการ
 •   แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่อยู่ในรูปแบบโครงการต่างกัน

4.การจัดระบบเติมเต็มสินค้า และแนวคิดการประยุกต์ใช้งาน

5.การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม EOQ

 •   การหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) และกราฟ
 •   การหารปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดผ่านการใช้เทมเพลต

6.การวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อบริหารสินค้าคงคลัง 

 •   แนวคิดการวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อลดต้นทุน
 •   แบบฝึกทักษะผ่านการใช้เครื่องมือ Excel เพื่อวิเคราะห์และออกแบบแผนสำหรับควบคุมการผลิต
 •   เทคนิคการอ่านค่ารายงานผลจากเครื่องมือวิเคราะห์

7.การกำหนดจุดสั่งซื้อและการหาปริมาณสินค้าสำรอง

 •   การหาขนาดสั่งซื้อที่ประหยัดที่มีส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount)
 •   การหาจุดสั่งซื้อใหม่และสต็อกเพื่อความปลอดภัย (Reorder Point & Safety Stock)

8.การวัดผลดำเนินงาน

 •   แบบฝึกทักษะการหาอัตราความครอบคลุมของสินค้าคงคลัง (Stock Cover)
 •   แบบฝึกทักษะการวัดประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง (Stock Turnover)

9.การพยากรณ์

 •   บทบาทเชิงกลยุทธ์ของการพยากรณ์ (The Strategic Role of Forecasting)
 •   ความหมายและประโยชน์ของการพยากรณ์
 •   เทคนิคการเลือกใช้วิธีพยากรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงขององค์กร
 •   แบบฝึกทักษะการพยากรณ์แบบอนุกรณ์เวลา (Time Series Method)
 •   แบบฝึกทักษะการพยากรณ์แบบแนวโน้มและฤดูกาล (Trends & Season Method)

10.การประยุกต์ใช้งานธุรกิจ / เก็บตกปัญหาการใช้งาน 

11. จริยธรรม

วิทยากร

สุเทพ โลหณุต

ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

วิทยากรผู้เขียนหนังสือด้าน IT วิทยากรให้ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 1. ฝ่ายจัดซื้อ 
 2. ฝ่ายคลังสินค้า
 3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 4. ผู้ตรวจสอบบัญชี
 5. ผู้บริหาร
 6. ผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,300.00 บาท อัตราค่าสัมมนา 4,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ส่วนลดพิเศษ

 1. สมัครภายใน 31 ตุลาคม 2563  ค่าสัมมนา 3,900 บาท
 2. สมัครภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 ค่าสัมมนา 4,100 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณณัฏฐกานต์
เบอร์โทรศัพท์ :062-9481929
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร MS.Excel เพื่อการบริหารต้นทุนและคลังสินค้า (MS.Excel for cost management & inventory control)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Inventory Control, Cost Management, CPD, Excel

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี