สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เสวนาฟรี เป็นนายหน้าอิสระหรือเป็นนายหน้ามีสังกัดดี?

จำนวนคนดู 123 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เสวนาฟรี เป็นนายหน้าอิสระหรือเป็นนายหน้ามีสังกัดดี?
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI-THAI) ได้กำหนดจัดเสวนาครั้งที่ 201 เรื่อง เป็นนายหน้าอิสระหรือมีสังกัดดี? เป็นเรื่องท้าทายในการประกอบวิชาชีพนายหน้าที่ไม่มีสังกัดแต่รับทรัพย์เอง แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องเครือข่ายการทำธุรกิจ หรือจะเป็นนายหน้าแบบมีสังกัดกับบริษัทใหญ่จากทั้งในและต่างประเทศ แบบไหนจะมีข้อดีข้อด้อยประการใด มูลนิธิฯ จึงจัดเสวนาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์
หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการ

12:30ลงทะเบียน

13:00เปิดการเสวนา

รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

13:15บททดลองเสนออาชีพนายหน้าของต่างประเทศ

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA

14:00มุมมองของนายหน้ามีสังกัด (1): ERA

คุณกิติชา สมประสงค์ Director-Network Department, ERA(Thailand)

14:30ประสบการณ์ของนายหน้าอิสระ (1)

คุณปริญญา เกษสุวรรณ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระขายทรัพย์ใหญ่ และเป็นกรรมการผู้จัดการ บจก.สมาร์ทพรีเมี่ยม

15:00พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:15มุมมองของนายหน้ามีสังกัด (2): Remax Co.,Ltd.

Mr.Eran Milo, Regional Director, Remax Co.,Ltd.

15:45ประสบการณ์ของนายหน้าอิสระ (2)

คุณสนิตา อินทโชติ นายหน้าอิสระประสบการณ์ 20 กว่าปี และเป็นที่ปรึกษาบริษัทอสังหาฯ หลายแห่ง

16:15มุมมองของนายหน้ามีสังกัด (3): WINNER

คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน ผู้บริหารวินเนอร์เอสเตท

16:4516:45 ประสบการณ์ของนายหน้าอิสระ (3)

คุณเทรซี่ มิเชล บรุพพาเชอร์ นายหน้าอิสระคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ ขั้น3

17:00สรุปและปิดการเสวนา 

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.โสภณ พรโชคชัย

การลงทุน หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์

ดร.โสภณ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานประเมินค่าทรัพย์สิน โดยได้รับเชิญให้ไปบรรยายด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับ ESCAP, UN–Habitat, World Bank และองค์กรนานาชาติอื่นปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสมาคม FIABCI ประเทศไทย และส...

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นายหน้าอิสระ, นายหน้ามีสังกัด, เสวนาฟรี, สมาคมอสังหาริมทรัพย์
Balance to Success ปรับสมดุลธุรกิจสู่ความสำเร็จ
10000บาท
คอร์ส Balance to Success นี้ จะเปิดมุมมองการบริหารภายในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการวัดผลการทำงานอย่างเป็นระบบ
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านได้สิทธิ์เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งก่อนเต็ม
สัมมนาหลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ Quality Improvement Practices
3900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที หรือลดทันที 4,000 บาท รีบสำรองก่อนเต็ม
คิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
2900บาท
การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร The New Way of Marketing Communication (วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด Key Contents)
6800.00บาท
โลกการตลาดในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกเครื่องมือการตลาดมาเชื่อมโยงทั้ง Online และ Offline เข้าด้วยกัน และจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าในทุกมิติ และสามารถสร้าง CRM ใน
ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน (เม.ย.62)
4,815บาท
บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานนอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นๆอีกด้วยบุคคลที่แวดล้อมอยู่ภายในองค์กรเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งใ