สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษในที่ทำงาน โดยเฉพาะ E-mail

จำนวนคนดู 27 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษในที่ทำงาน โดยเฉพาะ E-mail
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

สามารถแต่งประโยคสลับซับซ้อนได้ ทั้งพูด เขียน และเพิ่มศักยภาพการเขียนอีเมล์ในที่ทำงาน

คอร์ส Outline:

1. เรียนรู้รูปแบบประโยคต่างๆ ได้แก่ simple sentences/compound sentences / complex sentences / compound complex sentences

2. เรียน และทบทวนการใช้ตัวเชื่อมประโยค (conjunction หรือคำสันธาน)

3. การสร้างประโยค noun clause (ประโยคที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม) / adjective clause (ประโยคขยายคำนาม) / adverb clause (ประโยคขยายกริยาที่อยู่ในประโยคหลัก) โดยที่จะสอนหลักโครงสร้าง และคำที่ใช้นำหน้าของแต่ละ clause และวิธีการรวบสอง หรือสามประโยคเดี่ยว ให้กลายเป็นประโยคเดียวกัน ด้วยวิธีที่และใช้เทคนิคที่ง่ายๆ ในการทำความเข้าใจ ทำให้สามารถไปต่อยอดในการเขียนในที่ทำงานให้มีความสละสลวยมากขึ้น หรือใช้พูดให้กระชับขึ้น

4. ทำ work shop ฝึกในแต่ละเรื่อง โดยเอาประโยคในที่ทำงานมาให้ฝึก

5. ทำแบบฝึกหัดทบทวน และนำ case study ที่ใช้ในที่ทำงานที่วิทยากรเตรียมไว้ให้ ที่เขียนแบบเยิ่นเย้อ มาให้ผู้เข้าอบรมแก้ โดยการนำมารวมให้กลายเป็นประโยคที่กระชับมากขึ้น

6. เรียนขั้นตอนการเขียน e-mail: การเริ่มต้นเรื่อง/เนื้อหา/บทสรุป หรือปิดเรื่อง

7. ข้อควรระวังในการเขียน e-mail: การใช้ tenses ที่จะถูกวาระกาลเวลา การใช้คำศัพท์ที่สุภาพ เรียบง่าย กระชับในการสื่อสาร การใช้คำขึ้น และลงท้ายที่เหมาะสม

8. Work shop: การเขียนอีเมลตามความรู้และ พื้นฐานของผู้เรียน โดยที่ประยุกต์จากความรู้ที่เรียนมา

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ทิพจุฑา บุญธรรม

การศึกษา/ภาษา (ภาษาอังกฤษ)

สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสองใบจากสหรัฐอเมริกา ปริญญา บริหารธุรกิจ เอกการเงิน การตลาด และปริญญาการบัญชีชั้นสูง จากรัฐ มิชิแกน และเวอร์จิเนีย

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เขียนภาษาอังกฤษ, E-mail, อีเมล
อบรมหลักสูตร competency
3900บาท
หลักสูตร Competency คือ การให้องค์ความรู้ด้าน Competency Based เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถพัฒนาดึงศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงาน โดยเฉพาะในระดับผู้จัดการและระดับผู้นำ สามารถมองเห
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
3900บาท
หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1) เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2) ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 3) การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ 4) ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ 5)
Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณกำลังมองหาสูตรพลิกธุรกิจอยู่หรือเปล่า มาร่วมพลิกธุรกิจ 8 มิ.ย นี้ กับนักพลิกธุรกิจตัวเอง จำกัดเพียง 100 ธุรกิจต่อรอบเท่านั้น!! สามารถมาได้ 2 ท่านต่อธุรกิจ
วิธีสือสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
3500บาท
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ – การตอบคำถาม – การให้คำปรึกษา – การแก้ไ
ผู้นำ 4.0 ขั้นเทพ : Leadership Development
4500บาท
ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักและปรารถนาให้ผู้นำในองค์กรที่มีอยู่มากมายมีภาวะผู้นำ แต่สิ่งที่ปรากฎกลับมีเพียงส่วนน้อยทีมีภาวะผู้นำในองค์กร หลักสูตร ผู้นำ 4.0 ขั้นเทพ (Leadership Development) เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้นำในองค์กร
หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล (Analytical & Logical Thinking)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0
3900บาท
เพื่อทราบหลักการการออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อการจูงใจ (Motivation) และ รักษา (Retain) พนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล
ทักษะการบริหารบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน ธุรกิจร้านอาหาร (Personnel management skills for restaurant executives)
4000บาท
ภารกิจของหัวหน้าหรือผู้บริหารคือ ทำอย่างไรธุรกิจขององค์กรจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อะไรคือตัวแปรที่สำคัญที่สุด ต้องบริหารสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
3900บาท
เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง