registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษในที่ทำงาน โดยเฉพาะ E-mail

จำนวนคนดู 60 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษในที่ทำงาน โดยเฉพาะ E-mail
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ:

สามารถแต่งประโยคสลับซับซ้อนได้ ทั้งพูด เขียน และเพิ่มศักยภาพการเขียนอีเมล์ในที่ทำงาน

คอร์ส Outline:

1. เรียนรู้รูปแบบประโยคต่างๆ ได้แก่ simple sentences/compound sentences / complex sentences / compound complex sentences

2. เรียน และทบทวนการใช้ตัวเชื่อมประโยค (conjunction หรือคำสันธาน)

3. การสร้างประโยค noun clause (ประโยคที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม) / adjective clause (ประโยคขยายคำนาม) / adverb clause (ประโยคขยายกริยาที่อยู่ในประโยคหลัก) โดยที่จะสอนหลักโครงสร้าง และคำที่ใช้นำหน้าของแต่ละ clause และวิธีการรวบสอง หรือสามประโยคเดี่ยว ให้กลายเป็นประโยคเดียวกัน ด้วยวิธีที่และใช้เทคนิคที่ง่ายๆ ในการทำความเข้าใจ ทำให้สามารถไปต่อยอดในการเขียนในที่ทำงานให้มีความสละสลวยมากขึ้น หรือใช้พูดให้กระชับขึ้น

4. ทำ work shop ฝึกในแต่ละเรื่อง โดยเอาประโยคในที่ทำงานมาให้ฝึก

5. ทำแบบฝึกหัดทบทวน และนำ case study ที่ใช้ในที่ทำงานที่วิทยากรเตรียมไว้ให้ ที่เขียนแบบเยิ่นเย้อ มาให้ผู้เข้าอบรมแก้ โดยการนำมารวมให้กลายเป็นประโยคที่กระชับมากขึ้น

6. เรียนขั้นตอนการเขียน e-mail: การเริ่มต้นเรื่อง/เนื้อหา/บทสรุป หรือปิดเรื่อง

7. ข้อควรระวังในการเขียน e-mail: การใช้ tenses ที่จะถูกวาระกาลเวลา การใช้คำศัพท์ที่สุภาพ เรียบง่าย กระชับในการสื่อสาร การใช้คำขึ้น และลงท้ายที่เหมาะสม

8. Work shop: การเขียนอีเมลตามความรู้และ พื้นฐานของผู้เรียน โดยที่ประยุกต์จากความรู้ที่เรียนมา

Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เขียนภาษาอังกฤษ, E-mail, อีเมล
การพัฒนาภาพลักษณ์ยุคใหม่สู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทีมงาน
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สร้างทีม สร้างกำไร by Agile Methodology
3900บาท
เพื่อให้สามารถนำแนวคิด Agile Methodology มาสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
เรียนภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจง่ายและพูดได้ภายในวันเดียว (สำหรับผู้เริ่มต้น)
3900บาท
เพื่อทำให้รู้จักอักษรภาษาญี่ปุ่น การออกเสียง ไวยากรณ์ คำศัพท์และการแต่งรูปประโยค ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ
การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่ายก็ถือว่าเป็นกร
การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม
3,900บาท
นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
3900บาท
เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไร
หลักสูตร การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน ( 5S for Productivity & Improvement)
3900บาท
การดำเนินการ 5ส จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม 5ส จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตของงานประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย ดังนั้นองค์กร