หลักสูตร ข้อกำหนด ISO22716:2007

รหัสหลักสูตร: 66371

จำนวนคนดู 2094 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO22716:2007
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
    ISO 22716 Good Manufacturing Practices ในเครื่องสําอางเป็นกรอบสำหรับธุรกิจในด้านนี้สําหรับการผลิตการควบคุมการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง กฎเหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะด้านคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์
    มิฉะนั้นจะไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานหรือการปกป้องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังไม่ ครอบคลุมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
บริษัท ที่ใช้มาตรฐาน ISO 22716 และรับใบรับรอง ISO 22716 Cosmetic Good Manufacturing Practices ใบรับรองก่อนอื่นได้รับชื่อเสียงในตลาดและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จากมาตรฐานนี้องค์กรจึงได้เตรียมการกับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเสมอเนื่องจากพวกเขายังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายที่บังคับใช้
โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายของบริษัทจะลดลงและประสิทธิภาพในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม บริษัท ต่าง ๆ มีข้อได้เปรียบในการค้าขายทั่วโลกด้วยใบรับรอง ISO 22716
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา
   1. ทําความเข้าใจพื้นฐานและขอบเขตของมาตรฐาน ISO 22716:2007
   2. ขอบเขตของมาตรฐานเปรียบเทียบ ISO 22716 กับ ISO 9001
   3. แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน ISO 22716:2007
   4. การตรวจรับรองระบบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้ตรวจประเมินภายในขององค์กร
   - ผู้จัดการ และระดับหัวหน้างานที่มีการวางแผนในการนำระบบ ISO 22716:2007  มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
   - ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 22716:2007
   - ผู้จัดการหรือพนักงานใหม่ที่ต้องทำงานในอุตสาหกรรม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนด ISO22716:2007
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ข้อกำหนด ISO22716:2007, ข้อกำหนด ISO22716:2007

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด