หลักสูตร Professional Telesales

รหัสหลักสูตร: 59356

จำนวนคนดู 579 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล:

          หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์ (Telesales) หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ให้สามารถสร้างยอดขาย และ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการใช้โทรศัพท์ได้ด้วยตนเองวัตถุประสงค์:

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิดและเทคนิคด้านการขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านยอดขายและการสร้างความพอใจให้ลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1.ความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์

2.ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในการใช้โทรศัพท์

3.ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการขายและการบริการทางโทรศัพท์

4.เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจทางโทรศัพท์ - รวมถึงทักษะการฟัง เน้นในเรื่องการฟังลูกค้าจบ และให้เข้าใจก่อนตอบไม่ทึกทักคำถามและตอบไปแบบผิดๆ

5.กิจกรรม “บริการกระชับมิตรผ่านโทรศัพท์”

6.เทคนิคการขายให้น่าสนใจจนลูกค้าไม่ปฏิเสธการฟัง

7.เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อขายและให้บริการอย่างมัดใจลูกค้า

8.เทคนิคการหาปัญหาและสิ่งที่ค้างคาใจลูกค้า

9.มารยาทและสิ่งที่ควรปฏิบัติ

10.ทัศนคติและ EQ ของพนักงานที่ขายและให้บริการทางโทรศัพท์

11.กิจกรรม “ขายอย่างมีลูกล่อลูกชนผ่านโทรศัพท์”

12.สรุป คำถาม และ คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โปรโมชั่นสุดพิเศษ...!!! วันที่ - 30 เมษายน 2564

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาท

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การขายทางโทรศัพท์, การสื่อสาร, การสร้างความประทับใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด