การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการขาย

จำนวนคนดู 349 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

      สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่

      ดังนั้น เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้กับลูกค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานขายจะต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องในจุดนี้ พร้อมกับทักษะและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติต่อลูกค้า เป็นสิ่งที่ลูกค้าเองก็อาจจะหาไม่ได้จากที่ใด สร้างการจดจำที่ดีและบ่มสร้างการบอกต่ออย่างไม่สิ้นสุด

      พนักงานขาย จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการขายอย่างมืออาชีพ พร้อมช่วยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถในด้านการขาย การรับมือกับลูกค้า มีขั้นตอนวิธีการนำเสนออย่างมืออาชีพ การสื่อสารด้วยภาษาที่ง่ายไม่ซับซ้อน รวมไปถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาทักษะไปสู่การขายที่เป็นมืออาชีพ 

      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการขายให้เหมาะสม และสอดคล้อง เพื่อประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกค้า 

      3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย 

      4. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร 

      5. เพื่อให้พนักงานขายและองค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

      - เข้าใจตนเองด้วยแบบประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล (Personality Graph Analysis) 

      - การแต่งหน้า ทำผม แต่งกาย เพื่อเสริมบุคลิกภาพ 

      - พัฒนาการใช้ภาษากาย (Checklist 16 Nonverbal Communication) 

      - การใช้บุคลิกภาพของสีเสริมการสื่อสาร (22 Colors Personality) 

      - มารยาทการใช้ท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ 

      - เทคนิคการพูดให้น่าประทับใจกับลูกค้า 8 ประเภท 

      - ฝึกปฏิบัติ ภาษากายในการขาย ได้แก่ การทักทาย การทำความเคารพ การใช้ลักษณะมือ การใช้สายตา การแสดงสีหน้า การยิ้ม การแนะนำ การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน 

      - ภาษาพูด ได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความไพเราะ ความคล่องแคล่วในการพูด 

      - เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้ได้ยอดขายและได้ใจลูกค้า 

      - แนวทางการสร้างความพึงพอใจแด่ลูกค้า (Customer Satisfaction Theory) 

      - แนวทางการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement Theory) 

รูปแบบการฝึก

      - การเรียนรู้แบบผู้มีประสบการณ์เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ผ่านการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 

      - การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 

      - การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 

      - Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

      - การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ 

      - การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การพัฒนาบุคลิกภาพ, ทักษะการขาย, บุคลิกภาพ, ขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด