ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Style Signature

จำนวนคนดู 209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Style Signature
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

Style เป็นสิ่งที่คุณสร้างให้กับตัวเองได้ ไม่ใช่เรื่องยาก  

ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และไม่ใช่เรื่องไร้สาระ

ขนาดสินค้ายังต้องออกแบบ "แพคเกจ" !!!!

ดังนั้นขอแค่คุณเข้าใจและยอมรับตัวตนในแบบที่คุณเป็น

ที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเราช่วยดีไซน์องค์ประกอบต่างๆ ในชีวิตของคุณ เพื่อสร้างและบ่มเพาะ style ที่เป็น DNA 

ในแบบเฉพาะตัวของคุณเอง สิ่งที่ได้...ต้องมากกว่าการปรับลุค แต่คุณจะได้ร่างใหม่ที่สนุกกว่าเดิม!!

ออกแบบสไตล์และภาพลักษณ์ที่ใช่ 

= อาวุธในการสร้างเงินและโอกาส

หัวข้ออบรมสัมมนา
•ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณ

•ค้นหาตัวตนของคุณคนปัจจุบัน และค้นหาคนแบบไหนคือคุณคนใหม่ที่อยากจะเป็น

•สร้างสไตล์การแต่งตัวที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์

•สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่าน Style DNA ของตัวคุณเอง

Coaching Topic

◾Mini Workshop of Self- Defining

◾Inner Power Does Matter

◾Image Building Tools and Reconstruction

•Style Checklist and Boost up Inspiration

•Wardrobe Analysis

•Smarter Choose, Smarter Choice

•Image and Body Transformation

•Self-Endorsement Technique

Communication Strategy for Image Building

Grooming Idea & Tip&Trick


Sponsored
กรุยทางธุรกิจพิชิตล้าน ( Shortcut Rich MBA Intensive )

รวยเร็วเป็นไปได้ แต่รวยง่าย ไม่มีอยู่จริง อาวุธที่จะช่วยให้นักธุรกิจทุกคนประสบความสำเร็จได้คือ " การเรียนรู้ "

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

โค้ชผศ.ญาณิศา บุญประสิทธิ์ (กุ้ง)

การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: รายบุคคล, บุคลิกภาพ, ภาพลักษณ์, พัฒนาตนเอง, กลุ่มย่อย, ความงาม
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า-ผู้ติดต่อ
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
Sponsored
กรุยทางธุรกิจพิชิตล้าน ( Shortcut Rich MBA Intensive )
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนานี้จะพลิกมุมมอง ค้นหาเส้นทางใหม่ให้ธุรกิจของคุณให้เติบโตและพัฒนาขึ้นกว่าเดิม โดยเริ่มต้นจากตัวเอง พื้นฐานของการใช้ชีวิต จนถึงการประสบความสำเร็จในธุรกิจ✨
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ
4500บาท
แนวทางการพัฒนา: Shared Goals (Business Concept), Result-based Goals (Managerial Skills), People Management Goal(People Skills)
เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Instruction อย่างมีประสิทธิผล
3500บาท
เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพมีอยู่หลายระดับ อันได้แก่คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ไปจนถึงแบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ แต่เอกสารที่ระบุถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดซึ่งก็คื
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 69
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวาย ร.๙)
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)
4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7500บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาษาอังกฤษ)
3900บาท
ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสาร หรือจดหมาย Email เนื่องด้วยจดหมายและ Email เป็นสื่อที