ห้ามพลาด อบรม >> เจาะลึก... การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

จำนวนคนดู 253 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ห้ามพลาด  อบรม  >>  เจาะลึก... การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์ตำแหน่งงาน - ลักษณะของงานที่ต้องเติมเต็มบุคคลากรด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ

2.เพื่อให้รู้ลึก - รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้จริงต่อการสัมภาษณ์งาน - การยิงคำถาม - การพิจารณาคำตอบ - การประเมินความรู้ความสามารถของผู้สมัครงานเพื่อให้ได้แรงงานที่ดี - มีคุณภาพเข้ามาทำงาน

3.เพื่อให้ทราบถึงการเขียนสัญญาจ้างทดลองงาน - การเขียนสัญญาจ้างที่ผ่านการทดลองงานแล้ว -เงื่อนไขการจ้าง - ระยะเวลาการจ้าง - การบอกเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

4.เพื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงเทคนิคการสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้พนักงานรักองค์กรและอยู่กับองค์กรได้นานๆไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมาย, สรรหาว่าจ้าง, กฎหมายแรงงาน, สัมมนาฟรี, ไม่มีค่าใช้จ่าย, เจาะลึกสรรหาว่าจ้างพนักงาน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)