Certified Pro Real Estate Brokers.

จำนวนคนดู 498 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯอย่างง่ายๆ

2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็ว

3. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เข้าใจวิธีการทำงาน กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อเป็นช่องทางอาชีพให้กับผู้ที่มองหาอาชีพเสริม


หัวข้ออบรมสัมมนา
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์

การทำงานตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบบสากล

การสร้าง Profile ตนเองให้ลูกค้าเชื่อถือ

ผลตอบแทนที่ไร้ขีดจำกัด

ระบบสนับสนุนการทำงานที่เป็นรูปธรรม

การพัฒนาตัวแทนนายหน้าฯ อย่างเป็นระบบ

โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


Sponsored
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
การคิดอย่างเป็นระบบและการวางแผน (System Thinking and Planning)

หลักการและเหตุผล                         จากสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด 19 ในป...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, อบรมฟรี, คอร์สฟรี, นายหน้า, นายหน้าขายบ้าน, อบรมสัมมนานายหน้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด