บริการเหนือความคาดหมาย Service Beyond Expectation

จำนวนคนดู 442 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคยมั๊ย!!! ที่ลูกค้าติดอกติดใจใน สินค้า และ ชื่อเสียง บริษัท แต่ไม่พอใจกับ การให้บริการของพนักงาน

**แล้วสุดท้ายลูกค้าก็จากไป **


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการแก่ผู้เข้าอบรม 

2.เพื่อเข้าใจความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภท

4.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการที่มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1.First Impression “แรกพบ ถ้ามันใช่ อะไรก็ชอบ”

2.ปลูกจิตสำนึก และเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

3.รู้จัก, เรียนรู้ธรรมชาติ และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของลูกค้าในแบบต่าง ๆ

4.เทคนิคการตั้งคำถาม “คำถามที่ดี จะได้คำตอบที่ใช่”

5.ทักษะการฟังแบบเข้าอกเข้าใจ

6.เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.การบริการเหนือความคาดหวัง

8.การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์สำหรับงารบริการ

9.พฤติกรรมที่ไม่ควรสำหรับงานบริการ

สรุปการเรียนรู้ Q &A


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริการเทคนิคการบริการ, บริการเหนือความคาดหมาย, Service Beyond Expectation, ใจบริการ, First Impression, เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด