ครบเรื่องเรื่อง...การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่งต่างๆ ที่ ผู้บริหารหรือ HR. มือใหม่ควรรู้

จำนวนคนดู 470 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ครบเรื่องเรื่อง...การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่งต่างๆ ที่ ผู้บริหารหรือ HR. มือใหม่ควรรู้
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่งต่างๆ ที่รัดกุม และป้องกันความเสียหายในกรณีที่ลูกจ้างนำไปฟ้องร้องต่อศาลให้นายจ้างต้องแพ้คดี มีวิธีหลักการเขียนที่ดีอย่างไร เรามีตัวอย่างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบายทุกข้อ เกี่ยวกับการเขียนสัญญาจ้าง - ระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่ง - หนังสือเตือน -หนังสือกล่าวโทษ -หนังสือเลิกจ้าง ผู้บริหารหรือ HR.เขียนอย่างไร.? ถึงจะควบคุมและให้มีผลทางกฎหมาย
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

I หมวดการเขียนสัญญาจ้าง

 1. สัญญาจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลา

 2. สัญญาจ้างทำงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

 3. สัญญาจ้างรถรับ - ส่ง พนักงานที่ทำงานในบริษัทฯ

 4. สัญญาข้อตกลงเพื่อให้ชดใช้ความเสียหาย

 5. สัญญาเมื่อลาออกจากงานจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือเงินค่าใดๆจากนายจ้าง

II หมวดการเขียนระเบียบปฏิบัติ

  6.ระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน

  7. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงาน

  8. ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ

  9. ระเบียบปฏิบัติการเข้า - ออกบริษัทฯของพนักงานในเวลาทำงานหรือเวลาพัก

 10. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร

 11. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 12. ระเบียบปฏิบัติการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในเวลาทำงาน

 13. ระเบียบปฏิบัติการให้ รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ

 14. ระเบียบปฏิบัติการลางาน

 15. ระเบียบปฏิบัติการทำผิดวินัย กรณีบริษัทฯจัดให้ทำกิจกรรมกีฬาภายในหรืองานเลี้ยงปีใหม่

 16. ระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัส และเงื่อนไขการจ่าย

II หมวดการออกคำสั่งในกรณีต่างๆ

 17. การออกคำสั่งย้ายตำแหน่งงาน

 18. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าจ้าง

 19. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าสวัสดิการ

III หมวดการออกหนังสือการกล่าวโทษ

 20. การออกหนังสือเตือน

 21. การบันทึกกรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นรับหนังสือเตือน

 22. การออกหนังสือการทำผิดวินัยกรณีร้ายแรง

 23. การออกหนังสือแจ้งการลาออก

 24. การออกหนังสือแจ้งการลงโทษ

 25. การออกหนังสือแจ้งการเลิกจ้าง

26. การออกหนังสือเลิกจ้าง

27. การสอบสวนพนักงานที่ทำผิดวินัยเพื่อกำหนดโทษเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงผู้บริหาร หรือ HR.พิจารณาจากองค์ประกอบอะไร

• ยกตัวอย่าง การสอบสวนผู้ทำผิด - การสอบสวนหัวหน้างาน - การประเมินความเสียหาย - พิจารณากำหนดโทษ - อ้างถึงผิดระเบียบปฏิบัติ - ผิดข้อบังคับฯ - ผิดกฎหมายแรงงาน

• ถาม – ตอบ – แนะนำ 

Sponsored
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำสัญญาจ้าง, กฎหมายการจัดทำสัญญาจ้าง, อบรมการจัดทำสัญญาจ้าง, อบรมการเขียนสัญญาจ้าง, ข้อบังคับการทำงาน, อบรม HR

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)