Move On 2020 ปีชวด

จำนวนคนดู 424 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Move On 2020 ปีชวด
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
- ให้ข้อมูลความรู้สถานการณ์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 และพยากรณ์ตลาดปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักขายอสังหาริมทรัพย์, นายหน้าและนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์

-เพื่อเปิดโอกาสและนำเสนอมุมมองด้านต่างๆจากมืออาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจในธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

-เพื่อสร้างความร่วมมือในการขายอสังหาริมทรัพย์ ให้กับธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ให้ได้รับประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

-เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมตลาดในภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่มาตรฐานสากล

กำหนด วัน เวลา


หัวข้ออบรมสัมมนา
12.00-13.00 น.

ลงทะเบียนเข้างาน เชิญชมบูธอสังหาริมทรัพย์โครงการต่างๆ และรับของที่ระลึก

13.00-14.00 น.

เปิดการสัมมนาด้วยหัวข้อ “วิเคราะห์ตลาดอสังหาปีนี้ สู่ทิศทางแนวโน้มปีหน้า”

โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

14.00-14.45 น.

“บทบาทของนายหน้า-นักขายอสังหาริมทรัพย์สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากล”

โดย นายประวิทย์ อนุศิริ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

14.45-15.15 น.

พักอาหารว่าง เชิญชมบูธโครงการต่างๆ

15.15-16.30 น.

UPDATE “มุมมองกูรู กับการขับเคลื่อนตลาด ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ในปี 20”

ผู้ทรงเกียรติร่วมเสวนา

- นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

- นางอรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

- ทนายธานี โทจรัญ อุปนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ, กรรมการผู้จัดการบริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด

- นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ดำเนินรายการเสวนา โดย

- ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด Chief Marketing Officer Ayutthaya City Park, กรรมการผู้จัดการ บจก.มาร์บิส โซลูชั่น จำกัด

16.30-17.30 น.

“Business Solution of Broker 2020”

โดยนายนริศร อุไรกิจ ประธานกรรมการ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

17.30 น.

ปิดการสัมมนา


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนาฟรี, คอร์สเรียนฟรี, อสังหาริมทรัพย์, นายหน้า, นายหน้าขายบ้าน, อสังหาฯมือสอง