“สร้างคน สร้างงานโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีในยุค Gig Economy”

จำนวนคนดู 584 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“สร้างคน สร้างงานโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีในยุค Gig Economy”
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
- งานสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดสัมมนาให้ผู้ที่สนใจด้านธุรกิจโลจิสติกส์เข้าร่วมสัมมนา

- เพื่อประชาสัมพันธ์งานสัมมนาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านโลจิสติกส์

- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา
- ความสำคัญและบทบาทของโลจิสติกส์ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในยุคดิจิตัลของโลกและประเทศไทย

- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งธุรกิจ E-Commerce แบบไร้พรมแดนในภูมิภาคอาเซียน เช่น AI, Big data, Application, Smart warehouse

- Logistics Solution อย่างมืออาชีพกับ JWD

- รูปแบบการจ้างแรงงานด้านโลจิสติกส์แบบ Gig Economy

Sponsored
การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015 Internal Audit

ที่มาของหลักสูตรหลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพี่อให้ความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมให...

ดูรายละเอียด
VDA6.3 Process Audit (2Day)

ที่มาของหลักสูตร•VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐาน...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: logisticsthailand, seminarlogistics, freeseminar, สัมมนาฟรี, โลจิสติกส์, เทคโนโลยี