การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop Financial Accounting Data Analysis via MS-Power BI Desktop

รหัสหลักสูตร: 61241

จำนวนคนดู 603 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน การใช้ฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงิน หลักสูตรนี้เน้นการประยุกต์ และปรับแต่งฐานข้อมูลจาก MS-Excel สู่วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี และงบการเงินด้วย MS-Power BI Desktop เพื่อใช้สรุปวิเคราะห์ข้อมูลทางตัวเลขการเงิน เช่น งบแสดงสถานะการเงิน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนตามแนวตั้ง การวิเคราะห์งบดุลตามแนวตั้ง รวมถึงงบการเงินอื่นๆ เป็นต้น

หัวข้ออบรมสัมมนา

 หัวข้อการสัมมนา

1. แนวคิดการประยุกต์ใช้ MS-Power BI Desktop สำหรับงานทางด้านธุรกิจ

  รู้จักประสิทธิภาพ MS-Power BI Desktop และวิธีการติดตั้งโปรแกรม

  เรียนรู้ส่วนประกอบและการปรับแต่งโปรแกรม MS-Power BI Desktop

2. การปรับแต่งข้อมูล การนำข้อมูลเข้า และเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล (Get Resource Data)

  การปรับแต่งฐานข้อมูลประเภทของงบการเงินผ่าน MS-Excel ก่อนนำมาใช้งาน

  การใช้สูตรคำนวณ เพื่อจัดการงบการเงินและบัญชี

 การบริหารจัดการ Data Source และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Excel Workbook

3. การสร้างข้อมูลแบบจำลอง (Model Data)

  การลดขนาดข้อมูลด้วยตัวแก้ไขแบบสอบถาม

  การแปลงข้อมูล และการตั้งค่าตัวกรองข้อมูลแทนที่ค่าได้

  การแปลงข้อมูล Unpivot, การแปลงข้อความ, คอลัมน์ตัวเลข

  การแทรกคอลัมน์ที่กำหนดเอง

  การผนวกข้อมูลไปยังแบบสอบถาม

  การเพิ่มคอลัมน์แบบดัชนี การล้างข้อมูล การผสานข้อมูล

4. การสร้างรายงานแบบแผนภาพ ในรูปแบบงบการเงินและบัญชี (Diagram report creation In the form of financial statements and accounts)

  การออกแบบและสร้างรูปแบบรายงานแบบแผนภาพ เช่น Table, Matrix Table, Card, Multirow Card, Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Area Chart, Scatter Chart เป็นต้น

  การสร้างตัวกรองเงื่อนไข เช่น การสร้างคอลัมน์คำนวณ การสร้างหน่วยวัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เฉพาะส่วนของรายงานที่ต้องการนำเสนอ

  การบันทึกผลงานจัดเก็บไว้ในแกลเลอรี่

5. การแก้ไขและการจัดพิมพ์รายงาน (Modify and Print a Report)

  การปรับแต่งหน้ารายงาน เช่น การเปลี่ยนชื่อ, การกำหนดตัวกรองเงื่อนไขลงไปในรายงาน

  การพิมพ์หน้ารายงาน

6. การสร้างและออกแบบแดชบอร์ด (Create a Dashboard)

  การออกแบบและสร้างแดชบอร์ด

  การสร้างแดชบอร์ดด้วยข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว

  การตั้งค่าแดชบอร์ด สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจ

7. การแบ่งปันข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Share Data with Colleagues and Others)

  การแชร์รายงานและแดชบอร์ด

  การเผยแพร่รายงาน และเพิ่มทีมงานเข้าสู่โครงการ

  การสร้าง QR เพื่อแชร์ไฟล์

8. เก็บตกปัญหาการใช้งาน “การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจผ่าน MS-Power BI Desktop”

Sponsored
การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Dr...

ดูรายละเอียด
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวค...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

สุเทพ โลหณุต

ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

วิทยากรผู้เขียนหนังสือด้าน IT วิทยากรให้ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  2. ฝ่ายขาย
  3. ฝ่ายบริหาร
  4. ผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:ณัฏฐกานต์
เบอร์โทรศัพท์ :062-9481929

หากท่านต้องการสมัคร การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop Financial Accounting Data Analysis via MS-Power BI Desktop
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: PowerBI, Excel