การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

จำนวนคนดู 305 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

      บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทาง ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      1. บุคลากรได้พัฒนาภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสวยงามในการแต่งกาย แต่งหน้า ทำผมและการดูแลตนเอง

      2. บุคลากรได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การใช้คำพูด ระดับเสียง ความไพเราะที่เหมาะสมในการทำงาน

      3. บุคลากรได้พัฒนาภาษากาย ท่วงท่า การยืน เดิน นั่ง ทำความสะอาด การแสดงสีหน้า มารยาทใช้สายตา การยิ้มแบบจริงใจ การนำเสนอ การแลกนามบัตร การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมและสุภาพ

      4. บุคลากรได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเอง ด้านความคิด ทัศนคติ ลักษณะนิสัยประจำตน และมารยาทที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในสังคม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

      1. ทดสอบบุคลิกภาพรายบุคคลเบื้องต้น (Visual Personality Test)

      2. สร้างบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ 5 บุคลิก Charming Characteristic

      3. เสริมสไตล์การแต่งกายให้ดูดี เหมาะสมและแต่งกายเพื่อสร้างแบรนด์ (Signature Style)

      4. จิตวิทยาพลังสีเสริมการแต่งกาย (22 Colors Personality)

      5. กิจกรรมทดสอบการเลือกเครื่องแต่งกายผ่าน Application

      6. ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและทำผม หญิงและชาย

      7. เทคนิคการโพสต์ท่าถ่ายรูปเพื่อใช้บนสื่อออนไลน์

      8. Smart & Elegant Posture

      ฝึกปฏิบัติภาษากายให้น่าประทับใจ การทักทาย (set การไหว้แบบไทยและการทักทายแบบตะวันตก) การใช้ลักษณะมือ มารยาทการมอง การแสดงสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การยื่น+รับนามบัตร การใส่+ถอดเสื้อสูท การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน ท่วงท่าที่เพิ่มพลัง ท่วงท่าที่สร้างการเข้าถึงแบบเป็นมิตร มารยาทที่ควรทำและไม่ควรทำ

รูปแบบการฝึก

      การบรรยาย (Lecture) / การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

      พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะสุภาพสตรี

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การพัฒนาบุคลิกภาพ, เทคนิคการแต่งหน้า, บุคลิกภาพ, การแต่งหน้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด