ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Leadership & Decision Making

จำนวนคนดู 23 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Leadership & Decision Making
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 65 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองซึ่งวิธีที่นำเสนอนี้ เป็นวิธีเชิงบวก ซึ่งจะทำให้สมาชิกในทีมทำงานเก่งขึ้น มีความสุขในการทำงานกับทีม ส่งผลให้ผลงานของทีมดีขึ้นและอัตราการลาออกลดลง อีกด้านหนึ่งเทคนิคการตัดสินใจในการบริหารงานประจำวัน เป็นทักษะที่เสริมให้ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากทีมงานและผู้อื่น เนื่องจากมีความสามารถในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนภาวะผู้นำให้โดดเด่นขึ้น 
หัวข้ออบรมสัมมนา

ภาวะผู้นำและแนวทางพัฒนาให้เกิดขึ้นในตนเอง

 • ภาวะผู้นำกับการสร้างผลงานของหัวหน้างาน
 • ความแตกต่างของคนกับการบริหารของผู้นำ
 • เส้นแบ่งความแตกต่างระหว่างผู้จัดการกับผู้นำ
 • ข้อเท็จจริงของภาวะผู้นำ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้หลงทาง
 • กรณีศึกษา ภาวะผู้นำกับวิธีบริหารคนให้ได้งาน :
 • ฝึกวิเคราะห์รูปแบบของภาวะผู้นำที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ พร้อมการพิจารณาเลือกใช้ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินสไตล์การนำทีมของผู้เข้าฝึกอบรม : แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำเพื่อเรียนรู้ตนเอง
 • Model การสร้างภาวะผู้นำที่ทำให้ผู้บริหารได้รับการยอมรับและผู้อื่นอยากร่วมทีม
 • วิเคราะห์พฤติกรรมผู้นำในธุรกิจ เขาเหล่านั้นเป็นผู้นำแบบไหนบ้าง
 • จุดอ่อนของผู้บริหารที่ไม่สามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้

เทคนิคการตัดสินใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 • ความสำคัญและผลกระทบของภาวะผู้นำกับการตัดสินใจต่อผู้บริหาร
 • กรณีศึกษา เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจไม่ให้พลาด
 • พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจในการทำงานด้วยการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา จับหลักการที่ใช้ตัดสินใจ สามารถนำไปใช้พิจารณาเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • 4 ขั้นตอนที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่พลาด
 • รูปแบบการตัดสินใจของผู้นำ 3 ประเภท
 • ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อของการตัดสินใจของผู้นำ
 • จุดอ่อนของการตัดสินใจของผู้นำ


Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

กรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาการจัดการเอพีเค, ที่ปรึกษาอาวุโสการบริหารและพัฒนาองค์กร บริษัทเซ็นเมนทอร์จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กรและ Human Resources

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บังคับบัญชาระดับกลางขึ้นไปทุกสายงาน ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจที่ต้องการสร้างทักษะการตัดสินใจและการเป็นผู้นำ


สถานที่จัดงาน

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (The Emerald Hotel)

เขตดินแดง | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:APK Management Center
ชื่อผู้ติดต่อ:พรเทพ พงษ์สง่างาน
เบอร์โทรศัพท์ :0818209271

หากท่านต้องการสมัคร Leadership & Decision Making
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: leadership, ผู้นำ, decision making, ตัดสินใจ, บริหาร, teamwork
วางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ และโรงพยาบาล”
4500บาท
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความชัดเจนในการทำสัญญาให้ “แพทย์ เป็น แพทย์” ที่ถือว่าอิสระระหว่างโรงพยาบาล/คลินิก/สถานพยาบาล/หรือสถานเสริมความงาม กับแพทย์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ก่อนที่กรมสรรพากรจะเข้ามาทำการตรวจสอบ
OKRs หลักและแนวปฏิบัติ
2500บาท
ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการทำ OKRs ให้สามารถนำไปจัดทำได้ด้วยตนเองในองค์กร
Social media for PR & Corp. Comm. เทคนิคการใช้โซเซียลมีเดียในงานพีอาร์และสื่อสารองค์กร
5,900บาท
สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายวงกว้าง ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และคนภายในองค์เอง พีอาร์องค์กรหรือแม้แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ จำเป็นต้องมีพื้นฐานการสื่อสารทั้งการเขียนข้อความ รูปแบบการนำเสนอ อย่างถูกต้องตามหลักการประชาส
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015
3,300บาท
ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในทุกองค์กรได้มีการขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แล้วเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าชื่อถือในระบบการทำงานแก่ลูกค้าและเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนในการทำงานแต่ยังมีอีกหลายองค์กรที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ
ทักษะและเทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาธุรกิจเชิงรุก และเพิ่มความสาเร็จในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
5300บาท
“จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เฉียบคม มองขาด และให้ผลอย่างยั่งยืน ต้องคิดวิเคราะห์ด้วยมุมมองใหม่แบบองค์รวมรอบด้านในเชิงระบบและเห็นผลลัพธ์อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ” “ทักษะและเทคนิคการคิดวิเคราะห์คือหนึ่งในคุณสมบัติสาคัญที่จาเป็นต่อความสาเร็จในงาน
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
หลักสูตรอบรม Problem Solving and Decision Making
3,900บาท
บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และ การทำธุรกิจ แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ในท