Leadership & Decision Making

จำนวนคนดู 142 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Leadership & Decision Making
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองซึ่งวิธีที่นำเสนอนี้ เป็นวิธีเชิงบวก ซึ่งจะทำให้สมาชิกในทีมทำงานเก่งขึ้น มีความสุขในการทำงานกับทีม ส่งผลให้ผลงานของทีมดีขึ้นและอัตราการลาออกลดลง อีกด้านหนึ่งเทคนิคการตัดสินใจในการบริหารงานประจำวัน เป็นทักษะที่เสริมให้ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากทีมงานและผู้อื่น เนื่องจากมีความสามารถในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนภาวะผู้นำให้โดดเด่นขึ้น 
หัวข้ออบรมสัมมนา

ภาวะผู้นำและแนวทางพัฒนาให้เกิดขึ้นในตนเอง

 • ภาวะผู้นำกับการสร้างผลงานของหัวหน้างาน
 • ความแตกต่างของคนกับการบริหารของผู้นำ
 • เส้นแบ่งความแตกต่างระหว่างผู้จัดการกับผู้นำ
 • ข้อเท็จจริงของภาวะผู้นำ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้หลงทาง
 • กรณีศึกษา ภาวะผู้นำกับวิธีบริหารคนให้ได้งาน :
 • ฝึกวิเคราะห์รูปแบบของภาวะผู้นำที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ พร้อมการพิจารณาเลือกใช้ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินสไตล์การนำทีมของผู้เข้าฝึกอบรม : แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำเพื่อเรียนรู้ตนเอง
 • Model การสร้างภาวะผู้นำที่ทำให้ผู้บริหารได้รับการยอมรับและผู้อื่นอยากร่วมทีม
 • วิเคราะห์พฤติกรรมผู้นำในธุรกิจ เขาเหล่านั้นเป็นผู้นำแบบไหนบ้าง
 • จุดอ่อนของผู้บริหารที่ไม่สามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้

เทคนิคการตัดสินใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 • ความสำคัญและผลกระทบของภาวะผู้นำกับการตัดสินใจต่อผู้บริหาร
 • กรณีศึกษา เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจไม่ให้พลาด
 • พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจในการทำงานด้วยการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา จับหลักการที่ใช้ตัดสินใจ สามารถนำไปใช้พิจารณาเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • 4 ขั้นตอนที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่พลาด
 • รูปแบบการตัดสินใจของผู้นำ 3 ประเภท
 • ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อของการตัดสินใจของผู้นำ
 • จุดอ่อนของการตัดสินใจของผู้นำ


Sponsored
การทำงานของระบบจัดการคู่มือออนไลน์ Teachme Biz Visual SOP Management Platform

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจ...

ดูรายละเอียด
การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร        เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยาน...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร(OD) และ Human Resources เช่น KPI, OKRs, Competency, การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ, การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: leadership, ผู้นำ, decision making, ตัดสินใจ, บริหาร, teamwork