จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )

รหัสหลักสูตร: 66120

จำนวนคนดู 3209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

SME ที่กำลังเติบโตมากมายหลายธุรกิจ มีสินค้าที่ดี ขายก็ได้ แต่ทำไมถึงล้ม !! หลายๆธุรกิจที่ต้องล้มไป เพราะพวกเขา !!
   > ไม่รู้ว่ามีปัญหาซ่อนอยู่
   > ไม่รู้ว่าจะควบคุมมันอย่างไร
   > ไม่มีเครื่องมือมาช่วยในการบริหาร
         เป็นที่รู้กันว่า การบริหารธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องมี การบริหารงาน บริหารเงิน และการตลาด ที่เข้มแข็ง และทั้ง 3 อย่างนี้ เป็นแนวคิดที่ Guru ด้านการบริหารธุรกิจทั่วโลกยอมรับว่าใช่ !
เรื่องการตลาด คุณอาจต้องพึ่งพามืออาชีพ จากภายนอกเข้ามาช่วยคุณ เช่น การทำตลาด Online / การทำสื่อเพื่อการทำโฆษณา แต่เรื่องการบริหารงาน / บริหารเงิน นั้นเป็นเรื่องของคุณโดยตรง !!
   > คุณบริหารงานแบบไหน : ด้วยการเดินดู ! ด้วยการถามลูกน้อง !
   > คุณบริหารเงินแบบไหน : ด้วยการดูแค่งบกำไรขาดทุนตอนสิ้นเดือน !

         แบบนั้นมันไม่พอแล้วสำหรับยุคนี้ และถ้าคุณยังจะทำแบบนั้นต่อไป คุณจะสูญเสียทุกอย่าง เช่น เกิดการ รั่วไหล ผิดพลาด ล้าช้า ไม่สามารถแข่งขันได้  ไม่สามารถวางแผน และคาดการอะไรได้เลย ทุกอย่างจะแย่ไปหมด !

         ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ! ในยุคนี้คุณจะต้องมีเครื่องมือ ที่่จะช่วยให้คุณมองเห็น กระบวนการทั้งหมดในธุรกิจของคุณ อย่างละเอียด และแม่นย่ำแล้วคุณมีเครื่องมือนั้นแล้วหรือยัง !! เราขอเสนอ เครื่องมือมีชื่อว่า  แผนภาพธุรกิจและการเงิน (Business Projection Plan) Business Projection Plan เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเห็น กระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ นั้นก็เท่ากับว่า ธุรกิจนั้นอยู่ในกำมือของคุณแล้ว คุณสามารถที่เห็นความเป็นไปของธุรกิจของคุณได้ ด้วยการดูเพียง 15 นาทีเท่านั้น
         จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาของผม ที่ได้พุดคุยและทำงานร่วมกับ เจ้าของธุรกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัย จนทราบถึงปัญหาของ SME ก็คือ ขาดความเข้าใจ ในเรื่องการ นำแผนปฏิบัติงาน ที่มาทำงานร่วมกับ แผนการเงิน (Operation Plan & Financial Plan) แต่ Business Projection Plan จะช่วยให้คุณเห็นภาพของทั้ง 2 กิจกรรมนี้ ไปด้วยกัน มันจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สุดยอดของการบริหารธุรกิจ ที่คุณจะต้องมาเรียนรู้ !!  เราได้จัดทำหลักสูตรการอบรมนี้ขึ้นมา ในชื่อว่า "จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วยแผนภาพธุรกิจและการเงิน (Business Projection Plan) "

ทำไมคุณต้องมาเรียนรู้กับเรา
   > เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และนำไปใช้งานได้จริง เราจึงเน้นการสอนแบบมีภาคปฏิบัติ (Workshop)
   > ใน workshop เราใช้ Program ที่ออกแบบไว้ให้แล้ว จึงสามารถนำกลับไปใช้งานได้เลย (ใช้บน Computer)
   > เราใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ให้กับธุรกิจมามากกว่า 20 ปี ที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็น General Manager / Lead Auditor / QMR / Logistic / Procurement / Import & Export ที่ต้องติดต่อกับ Japan/ Korea/ Malaysia/ China
   > เพื่อการถ่ายทอดที่ดีที่สุด คือ การใช้หลักการ Small Classroom เพื่อให้ผู้สอนได้ลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ


หัวข้ออบรมสัมมนา

ในหลักสูตรของ Business Projection Plan นั้นประกอบไปด้วย

     1. Cash Flow Report เพื่อช่วยคุณในการบริหารเงินสด การเตรียมการชำระหนี้ วางแผนการรับชำระเงิน

     2. Investment Control Report เพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการลงทุนในช่วง 1- 2 ปีได้    

     3. Cost Structure Sheet เป็นรูปแบบการทำโครงสร้างราคา ที่แสดงให้เห็นถึงต้นทุนของสินค้า

     4. Financial Projection Report เป็นรายงานที่จะฉายภาพกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรของคุณ ซึ่งสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้น ไปวิเคราะห์ และบริหารจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะเห็นการทำงานของแต่ละแผนกโดยผ่านรายงานนี้ ด้วยตัวคุณเอง !

         ทั้ง 4 รูปแบบนี้ จะช่วยให้คุณบริหารธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง !! ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก (ทดแทนการจ้างมืออาชีพมาจัดทำให้กับคุณ)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่อง :

               > ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจ

               > ได้เรียนรู้ว่า จะต้องบริหารการเงินอย่างไร ?

               > ได้เรียนรู้ว่า จะควบคุมต้นทุนได้อย่างไร ?

               > ได้เรียนรู้ว่า มีกิจกรรมอะไรที่สูญเปล่า หรือมีความรั่วไหลเกิดขึ้น !

               > ได้เรียนรู้ว่า จะต้องพยาการณ์การขายอย่างไร !

4 หัวข้อของการเรียนใน 1 วัน ที่ผู้เรียนจะได้รับ :

         1. กิจกรรมทางธุรกิจ (Business Activity)

               > แหล่งที่มาของรายได้ (Revenue Stream)

               > องค์ประกอบของต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (Type of Cost)

               > กำไรและขาดทุน (Profit & Loss)

           * workshop : ทดลองกรอกข้อมูล

        2.เรียนรู้การใช้เครื่องมือเพื่อการบริหารงาน (Business Tool)

               > เครื่องมือในการบริหารเงินสด (Cash Flow Control)

               > เครื่องมือในการบริหารการลงทุน (Investment Control)

               > การทำโครงสร้างราคา (ต้นทุนและราคาขาย) (Cost Structure)

           * Workshop :ทดลองทำรายงาน

        3. เครื่องมือในการบริหาร เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ

               > รูปแบบของ แผนภาพทางการเงินและธุรกิจ (Financial Projection Report)

               > การบริหารงานผ่าน Financial Projection Port

        4.การทดลองปฏิบัติ (Workshop)

               > ทุกคนลงมือ ปฏิบัติจริงกับ Financial Projection Report ทั้ง Real Case and Ex-Sample Case

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่ยังไม่มีเครื่องมือในการบริหารธุรกิจ ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ
-  เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีปัญหาในการควบคุมต้นทุน
-  เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีปัญหาในการทำกำไร
-  เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่ยังไมมีแผนกบัญชี หรือมีแต่ยังไม่รู้เรื่องการทำรายงานเพื่อการบริหาร
-  เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่เคยเรียนบัญชีมาก่อน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจและการเงิน ( Business Projection Plan )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: จับธุรกิจให้อยู่หมัด..ด้วย แผนภาพธุรกิจ, แผนภาพธุรกิจและการเงิน, Business Projection Plan

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด