ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker) (รุ่น 2 / 2563)

จำนวนคนดู 76 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker) (รุ่น 2 / 2563)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
– เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

– เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2.ขั้นตอนการทำงานของตัวแทนนายหน้าและค่าตอบแทนในธุรกิจ

3.จรรยาบรรณและสิทธิหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

4.ความรู้เรื่องผังเมืองเบื้องต้น

5.เอกสารสิทธิ์/โฉนด

6.กฎหมายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และนิติกรรมต่างๆ ที่นายหน้าควรรู้

7.การทำ Farming และการหาอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย

8.สัญญารับฝากขายประเภทต่างๆ

9.ขั้นตอนการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

10.เทคนิคการขาย และช่องทางการขาย

11.การเตรียมความพร้อมในการเข้าพบลูกค้า, การนำเสนอ, การสนทนาและตอบข้อโต้แย้ง

12.การตลาดประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว

13.การเจรจาต่อรองและปิดการขายอสังหาริมทรัพย์

14.การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และการทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

15.ความรู้เรื่องการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

16.การศึกษาศักยภาพอสังหาริมทรัพย์

17.การคำนวณมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Rental Yield)

18.เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมนายหน้าอสังริมทรัพย์, อบรมสัมมนาฟรี, อบรมอสังหาริมทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจนายหน้าบ้านมือสอง, คอร์สเรียน
STARTUP นายหน้าครบสูตร PLUS+
6900บาท
2 วัน มาเรียน ทำเพื่อตัวเอง ทำเพื่อพ่อแม่ สร้างรายได้เข้าบ้านผ่านงานนายหน้า เพื่อดูแลครอบครัวและแบ่งปันกันค่ะ
Agent System ระบบพัฒนานายหน้ามือใหม่ให้ประสบความสำเร็จ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนานี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอาชีพตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ข้อตกลง สิทธิประโยชน์ เกี่นวกับ แบรนด์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ RE/MAX
สัมมนาเจาะลึก: ลงทุนในทรัพย์ บังคับคดี (ครั้งที่3)
2900บาท
รายละเอียด แนวทาง และ ขั้นตอนการประมูลทรัพย์บังคับคดี การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ แนวทางการพิจารณาทรัพย์เพื่อการลงทุนในทรัพย์บังคับคดี ทรัพย์สินรอการขาย ประสบการณ์ และ ทักษะจำเป็นการเลือกซื้อทรัพย์ มือสอง ทรัพย์บังคับคดี มาที่งานสัมมนานี้ซิครับ...รู้ รับ จบ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายหน้าอสังหาฯ...นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี…!!!
สัมมนารับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่าย กับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำแต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้แก่นักธุรกิจเจ้าตลาดหรือรายเดิม
อบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ฟรี! เพียง2วันเท่านั้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันฝึกและสอนวิชาชีพนายหน้านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จัดคอร์สฟรี (100%) ให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นความรู้ระดับพื้นฐาน
สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สุราษฎร์ธานี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตัวแทนนายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด เปิดรับตัวแทนอิสระ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ โอกาสสร้างผลตอบแทนสูง
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (สำนักงานนนทบุรี)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรอบรมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพจัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถนำหลักฐานการอบรมไปสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้ากับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยได้