เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สูตรสำเร็จนักขายมืออาชีพ

จำนวนคนดู 97 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สูตรสำเร็จนักขายมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 21 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 21 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 140 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 19 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 230 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     โลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้เป็นยุคของโอกาส เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกและพฤติกรรมความต้องการ

ขั้นพื้นฐานของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนแปลงไป การขายก็ควรจะมีการพัฒนาที่ทันยุคทันสมัย และเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น ถ้าองค์กรใด

มีทีมงานขายที่เข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น มีความสามารถ มีเทคนิคการปิดการขาย มีกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และมีหลักในการใช้วาทะศิลป์และศิลปการต่างๆ ในการโน้มน้าวใจ ก็จะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จในการขายง่ายยิ่งขึ้น

การสร้างและพัฒนาทีมงานฝ่ายขายจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อนำพาให้องค์กรนั้นๆ ให้มีศักยภาพสูงและพร้อมต่อการต่อสู้กับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับในอนาคต

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาตามแนวการวิจัยและค้นคว้าเรื่องงานขาย ซึ่งมีการสำรวจใน 4 มิติหลัก ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริหาร และการรวบรวมเทคนิคกลวิธีจากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ วิทยากรสำเร็จการศึกษาด้านการขายและบริหารจัดการธุรกิจโดยตรงและมีประสบการณ์ในการขายมากกว่า 16 ปี เพื่อให้ได้หลักสูตรที่คำนึงถึงแก่นแท้ของความรู้ ทำให้ทีมงานขายเข้าใจได้อย่างง่ายจนสามารถที่จะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าการขายได้ง่าย และนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับองค์กรนั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์การอบรม

1.เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการที่แสดงออกทางความต้องการของลูกค้า

2.เพื่ออัพเดทเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ที่ใช้ในการขายและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

3.เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีความเป็นมืออาชีพ ก้าวทันยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

4.เพื่อเข้าใจหัวใจสำคัญของการขายที่มีขั้นตอนชัดเจน

5.เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
รูปแบบการอบรม

- การอบรมเป็นรูปแบบ 4D (ฟัง เล่า เล่น และแสดงความคิดเห็น)

- ผู้เข้าอบรมจะมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น และกระตือรือร้นตลอดเวลา

- ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะเนื้อหาได้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์

ในการบริหารงานขายจริงของวิทยากร กว่า 16 ปี

การอบรมประกอบด้วย

-กิจกรรม 40%

-เนื้อหา 60%

รายละเอียดหัวข้อใช้ในการบรรยาย

Part 1 บุคลิกภาพนักขาย

-มารู้จักความหมายของคำว่านักขาย

-บุคลิกภาพของนักขายมืออาชีพ

-การสร้างการจดจำและประทับใจต่อลูกค้า

Part 2 วิธีการขายและการเตรียมความพร้อม

-เทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ

-ขายยังไงให้เนียนๆ โดยลูกค้าไม่รู้ตัวและคล้อยตาม

-สร้างประสบการณ์ที่ดีในการพบกันครั้งแรกต่อลูกค้า

-ช่องทางการขายและวิธีหาลูกค้า

-เทคนิคในการนำเสนอแบบมืออาชีพ

Part 3 เริ่มต้นการขายและเข้าสู่การปิดการขาย

-การรู้จักตัวตนและค้นหาความต้องการแท้จริงของลูกค้า

-วิธีเลือกการนำเสนอให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท

-จังหวะการเปิดการขาย

-การปฏิเสธของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ

-วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายระหว่างดูแลหลังการขาย

-สรุปการบรรยาย


วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพปัจจุบัน วิทยากรการขาย การบริการ และทักษะทั่วไป (Soft Skills) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Con­cept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์) ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sis­ter Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution

สถานที่จัดงาน

โรงแรมไอบิสนานา (IBIS Nana Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ :0979236177

หากท่านต้องการสมัคร สูตรสำเร็จนักขายมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Seller, นักขาย
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3900บาท
เพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเงินมาก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยสามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการคำนวณไม่มาก แต่เน้นการประยุกต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานในดวงใจ (Supervisory Skill)
3900บาท
เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความเคารพนับถือจากลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวผู้นำอย่างแท้จริง
กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for  Business English speaking)
3900บาท
มาร่วมกันเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารในการพูด อย่างถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนในการสื่อสาร มาร่วมกันสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสาร เพื่อให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่โดดเด่น มีความเชื่อมั่นทุกครั้งในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง OKRs : Objectives & Key Results
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและลักษณะพิเศษของระบบการบริหารผลงานแบบ OKRs ยกระดับงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
3900บาท
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
Application of APQP 2nd Edition
3000บาท
อบรม Application of APQP 2nd Edition เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการและ เทคนิคในการทำ APQP เพื่อประกันคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริง
เทคนิคการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 7 ประการ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
Competency Development การพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ
5700บาท
Competency Development เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านระบบ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency ช่วยสร้างความเข้าใจ (Understand) ให้กับท่านในการพัฒนาและการนำระบบ Competency ไปใช้