เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สร้างธุรกิจ พิชิตฝัน ปั้นด้วย Business Model Canvas

จำนวนคนดู 154 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สร้างธุรกิจ พิชิตฝัน ปั้นด้วย Business Model Canvas
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

การเริ่มธุรกิจ..ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระดุมเม็ดแรก!! เรียนรู้ วิธีการสร้าง “โมเดลธุรกิจ” ในแบบของคุณ เพื่อธุรกิจที่เติบโต อย่างยั่งยืนจาก frame work ระดับโลก “Business Model Canvas (BMC)”


BMC จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามรถสร้างโมเดลธุรกิจที่ทรงพลัง และมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ9 ปัจจัย ที่จะต้องตอบให้ได้อย่างชัดเจน ก่อนการตัดสินใจเริ่มธุรกิจใหม่ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ผ่านเครื่องมือ และแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล BMC ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างเจาะลึกขององค์ประกอบสำคัญ 9 ปัจจัย คือ Target Customers, Value Propositions, Channel, Customer Relationship, Key Activities, Key Resources, Key Partners, Revenue Stream และ Cost Structure.

หัวข้ออบรมสัมมนา
รูปแบบการสัมมนา

•การบรรยาย และกรณีศึกษาโดยวิทยากรสัดส่วน 50%

•การลงมือปฎิบัติเขียนโมเดลธุรกิจของผู้ร่วมสัมมนาสัดส่วน 40%

•การนำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ร่วมสัมมนา สัดส่วน 10%


หัวข้อ และรายละเอียดของหลักสูตร

ภาพรวม ความสำคัญ และประโยชน์ของ Business Model Canvas (BMC)  


ปัจจัยที่ 1 : “...แล้วใครจะซื้อ? คำถามแรกของกราทำธุรกิจ” (Target Customers) 

ปัจจัยที่ 2 : “คุณค่า...ที่คู่ควร สำหรับคุณ” (Value Proposition) ร่วมค้นหา “คุณค่า”ของธุรกิจเรา ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

ปัจจัยที่ 3 : “ช่องทาง การนำเสนอคุณค่า” (Channel) การกำหนดรูปแบบของ “ช่องทาง” ในการส่งต่อคุณค่านั้นให้กับลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่ 4 : “การสานสัมพันธ์ กับลูกค้า“ (Customer Relationship) การหาและได้มาซึ่งลูกค้าเป็นเรื่องยาก แต่การรักษาไว้เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า

ปัจจัยที่ 5 : “กระแสรายได้“ (Revenue Stream) เพราะ “รายได้” เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอด ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น 

ปัจจัยที่ 6 : “กิจกรรมหลัก เพื่อการสร้างคุณค่า“ (Key Activities) เพื่อสร้างคุณค่าที่จะส่งต่อให้ลูกค้า ธุรกิจจำเป็นต้องทราบถึงกิจกรรมหลักที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ  

ปัจจัยที่ 7 : “ทรัพยากรหลัก สำหรับการสร้างคุณค่า“ (Key Resources) เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจมีทรัพยากรที่ครบถ้วย สำหรับดำเนินกิจกรรมหลักได้อย่างราบรื่น 

ปัจจัยที่ 8 : “เพื่อคู่คิด มิตรคู่ธุรกิจ“ (Key Partners) พันธมิตรทางธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบ การบริหารและคัดเลือกพันธมิตรที่เหมาะสม จะเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จ  

ปัจจัยที่ 9 : “โครงสร้างต้นทุน“ (Cost Structure) การเข้าใจและจัดการโครงสร้างต้นทุนอย่างลึกซึ้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ


สรุปเนื้อหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการสัมมนา


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE OA : BizGroomingThailand

วิทยากร
ดูประวัติ

สมบูรณ์ วิวัฒน์ชัยกุล (โค้ชบูน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, เริ่มต้นธุรกิจใหม่)

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงสินค้าอุปโภค บริโภคกับบริษัทและแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ พร้อมอาสาถ่ายทอดความรู้ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนของคุณ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Business Model, ธุรกิจ, SME, ไอเดียธุรกิจ, เริ่มธุรกิจใหม่, Start UP
กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
3900 บาท(ราคาไมบาท
ในการทำการค้าต่างประเทศ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างมุ่งเน้นเรื่อง เอกสารมากกว่าตัวสินค้าที่ซื้อขายกัน สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) ได้กำหนดกฏระเบียบต่างๆ ออกมาบังคับใช้ โดยเนื้อหาจะเป็นข้อความคล้ายตัวบทกฏหมายที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ จึงมัก
Problem Solving by Data Analysis
3500บาท
กระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งในกระบวนการผลิตและปัญหาคุณภาพที่มีประสิทธิผล ต้องอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งภายในและภายนอก เช่น ข้อมูลที่ได้จากผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูลที่ป้อนกลับมาจากลูกค้า เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด ตรงประเด็น และไม่ทำให้ปัญหาเกิดซ้ำซาก
การบริหารทีมขายอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
3500บาท
โดยหลักการที่ว่า “ผู้บริหารงานขายคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น (Sales manager is who works through others without working by himself)” และ”ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยยอดขาย (The business is driven by sales volume)” ซึ่งสองประเด็นนี้ ผู้ที่สวมบทบาทเต็มสองบ่า ก็คือ
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2020 (International Trade Documents & Incoterms®2020)
3900 บาท(ราคาไมบาท
การสัมมนาหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้าส่งออกสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสม ไม่เสียเปรียบในเชิงการค้าก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมด้านการเงินสำหรับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขสัญ
การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน Job Description
4000บาท
ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือ การวิเคราะห์งานและการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วตัวเองจะต้องมีความรู้ ความ
ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ
2900บาท
กระบวนการแก้ไขปัญหาทั้งในกระบวนการผลิตและปัญหาคุณภาพที่มีประสิทธิผล ต้องอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งภายในและภายนอก เช่น ข้อมูลที่ได้จากผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูลที่ป้อนกลับมาจากลูกค้า เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด ตรงประเด็น และไม่ทำให้ปัญหาเกิดซ้ำซาก
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปภาคตะวันออกสู่ตลาดสากล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมฟรี สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ผลไม้และอาหารแปรรูป หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปภาคตะวันออกสู่ตลาดสากล" โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
5500บาท
อบรมการทำธุรกิจคาร์แคร์แบบละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับผู้ที่สนใจอยากเปิดคาร์แคร์ หรือผู้ที่ประกอบการที่ทำคาร์แคร์อยู่แล้วแต่ไม่ประสพความสำเร็จ เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจคาร์แคร์กว่า 20 ปี