หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0

จำนวนคนดู 153 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่

2.เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.การพัฒนาตนเอง

    •สิ่งที่เลขานุการควร และ ไม่ควรปฏิบัติ

    •คุณสมบัติที่จำเป็นของเลขานุการยุคใหม่

    •การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างความมั่นใจ

    •การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ให้เกิดความประทับใจ

    •การพัฒนาการสื่อสาร

    •จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

    •เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ

2.การพัฒนาบทบาท

    •บทบาท หน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารคาดหวังและต้องการ

    •การทำความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3.การพัฒนางาน

    •การวิเคราะห์ระบบการทำงานที่เหมาะสม

   •การวางแผน และการบริหารเวลา

   •การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

4.การพัฒนาอาชีพ

   •การพัฒนาอาชีพ - เพื่อโอกาสและความก้าวหน้า ขึ้นสู่จุดสูงสุด จากสายอาชีพ

5.Workshop: การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า

6.สรุปคำถาม และคำตอบ


Sponsored
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, เลขานุการ, บริษัท, พนักงาน