หลักสูตร หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)

รหัสหลักสูตร: 61809

จำนวนคนดู 585 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ

- เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงบทบาทพื้นฐาน หน้าที่ รวมทั้งองค์ประกอบภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน

 - เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานในระบบอุตสาหกรรมการบิน

 - เพื่อให้ผู้อบรมได้ความรู้ และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อที่ 1 Evolution of Aircraft and Flight Operation

หัวข้อที่ 2 Aviation Ecosystem and Air Transport Market

หัวข้อที่ 3 Airport Infrastructure and Development

หัวข้อที่ 4 Principles and Future of Air Navigation System

หัวข้อที่ 5 Aviation Safety and Human factors

หัวข้อที่ 6 Aviation Policy, Law and Regulations


Sponsored
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Aviation, Aviation Ecosystem, Air Transport Market