การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน

จำนวนคนดู 397 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 26 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 25 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ใช้สำหรับการกำหนด และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง  ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมอีกด้วย.!   การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มักมีข้อติดขัดที่ไม่สามารถช่วยให้พนักงานสร้างผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายและเป้าหมายของบริษัท หากองค์กรโดยเฉพาะองค์กรระดับ SME ต้องการออกแบบหรือปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวมทั้งบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรอบรมนี้ช่วยท่านได้ค่ะ..!!!
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline) : 

ภาคเช้า :   (เวลา 09.00-12.00 น.)

=>  ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

=>  บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

=>  องค์ประกอบที่ควรมีในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

      + เป้าหมายผลงาน

      + ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

      + สมรรถนะ (Competency)

      + เกณฑ์การประเมินผล

      + ส่วนประกอบอื่นที่ควรประเมิน

=>  ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบ

=>  เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ

ภาคบ่าย  :    (เวลา 13.00-16.00 น.)

=>  แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฎิบัติงาน

          + การกำหนดส่วนประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

      + การกำหนดและกระจายเป้าหมายผลงาน

      + การกำหนดตัวชี้วัดผลสำร็จของงาน (PIs & KPIs)

      + การกำหนดสมรรถนะ (Competency) และเลือกใช้สมรรถนะแต่ละประเภทสสำหรับการประเมินผล

      + การกำหนดน้ำหนักองค์ประกอบการประเมินผล

      + การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล

=>  แนวทางการจัดทำ Action Plan เพื่อรองรับการประเมินผลงาน

=>  ข้อเสนอในการยกระดับการประเมินผลไปสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

สรุป ให้คำปรึกษา/ตอบข้อซักถาม

-------------------------------------------------

วิธีการเรียนรู้  :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย  :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME

- HR Manager/Staff

- เจ้าหน้าที่ HR

- ผู้สนใจทั่วไป

............................................................................................

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME 

- HR Manager/Staff 

- เจ้าหน้าที่ HR 

- ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631

หากท่านต้องการสมัคร การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การออกแบบประเมินผลงาน, แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน, หลักสูตรออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน, หลักสูตรhr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด