ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ”

จำนวนคนดู 236 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
09.00 – 10.30 การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยุคใหม่

                             - ความสำคัญ - ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร

                             - บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             - เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

                             - การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

10.30 - 10.45 พักเบรก

10.45 - 12.00 แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”

                             - “ศักยภาพ” ยุคใหม่สู่มืออาชีพ

                             - สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

                             - กลยุทธ์การบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด....ต่อองค์กร

12.00 - 13.00 พักเที่ยง

13.00 - 14.30 แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านระบบงานธุรการ”

                             - ระบบ “การสร้างคุณค่าของเวลา (วางแผนและบริหารเวลางาน) ”

                             - ระบบ “การบริหารงานเอกสารครบวงจร”

                             - ระบบ “การบริหารการประชุมที่เกิดผล”

                             - ระบบ “การบริหารสำนักงานยุคใหม่”

                             - ระบบ “การบริหารงานบริการ”

                             * แบ่งกลุ่ม - ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา

14.30 – 14.45 พักเบรก

14.45 – 15.45 วิเคราะห์ / ประเมินผลงานกลุ่ม

15.45 – 16.00 Q & A

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เลขานุการ, ธุรการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด