หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ

จำนวนคนดู 171 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 16 กรกฎาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 42 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

          ในการเป็น “หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก หัวหน้ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของหัวหน้างานในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในระดับหัวหน้างาน

2. เพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างมุมมองใหม่ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
 หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 พัฒนามุมมองและองศาแห่งความคิด (Integrated Thinking)

1. ค้นพบ..ทักษะสุดยอดของหัวหน้างาน

2. การพัฒนาทักษะการคิดแบบบูรณาการ

    • การคิดภาพใหญ่ และ การคิดในเชิงรายละเอียด

    • การพัฒนาความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

    • การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

    • การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

3. กิจกรรม: ประลองความคิด พิชิตปัญหา

Module 2 พัฒนาทักษะการรับรู้ของผู้นำ (Perception)

4. การพัฒนา การฟัง การอ่าน และ การวิเคราะห์

    • การพัฒนาทักษะการฟัง

    • การพัฒนาทักษะการอ่าน

    • การพัฒนาการวิเคราะห์

    • การสรุปประเด็น

5. กิจกรรม: ฟัง คิด ถาม ทำ ทวน

Module 3 พัฒนากระบวนการ และ วิธีการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (Process)

6. การพัฒนาวิธีการทำงานแบบ Work Smart

    • การวางแผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

    • การเห็นความสำคัญของเป้าหมาย และ ผลลัพธ์

    • ตระหนักถึง...การลดต้นทุน ลดทรัพยากร และ ลดการเสียเวลา

    • ช่วงชิงด้วย...การทำงานเชิงรุก

7. กิจกรรม: WORK LIKE A PRO

8. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาทางออก

Module 4 พัฒนาทักษะแห่งการสื่อสาร (Communication)

9. เคล็ดลับ....ของสุดยอดแห่งทักษะการสื่อสาร

    • การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

    • การพัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมาดผู้นำ

    • การพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ...กับลูกน้องในโอกาสต่างๆ

10. กิจกรรม: สื่อสารอย่างเข้าใจในจิตวิญญาณและความคิดของลูกน้อง

11. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

       “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชา...

ดูรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:DSmart Training
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพัด
เบอร์โทรศัพท์ :086-336-2702

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, ผู้นำ, ฉลาดรู้