บัญชีต้นทุนการผลิตภาคปฏิบัติ (Microsoft Excel) - [สอนสดออนไลน์]

จำนวนคนดู 155 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บัญชีต้นทุนการผลิตภาคปฏิบัติ (Microsoft Excel) - [สอนสดออนไลน์]
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 19 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านต้นทุนโรงงานจะหมดไป ถ้าคุณใช้ Excel สำหรับงานต้นทุน
1. เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่น และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณต้นทุนการผลิต
2. เน้นการออกแบบแผ่นงาน การสร้างสูตรการคำนวณ การสรุปผลและการจัดทำงาน เช่น การสรุปต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
3. การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ต้นทุนด้วย Pivot Table
4. การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (ต้นทุนคงที่,ต้นทุนผันแปร)


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Hangouts

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การบัญชีต้นทุน และการคํานวณต้นทุนการผลิต
      - องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต
      - วิธีการคํานวณต้นทุนการผลิต
      - ระบบบัญชีการผลิต
      - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
  2. การคํานวณต้นทุนการผลิตด้วยโปรแกรม Excel
      - แนวคิดการออกแบบแผ่นงานเพื่อจัดเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิต
      - การใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการสร้างโมเดลการคํานวณ
      - การใช้เครื่องมือในการสร้างรายงานต่าง ๆ
  3. การออกแบบแผ่นงาน และการจัดเก็บข้อมูล
      - การวางแผนการผลิต (Production plan)
      - รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Bill of materials)
      - ขั้นตอนหรือกระบวนการทํางาน (Operations lists)
      - รายงานแรงงานทางตรงที่ใช้ในกระบวนการผลิต
      - การจัดเก็บข้อมูลหน่วยที่ผลิตเสร็จ
  4. การจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิต
      - ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิต
      - ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
      - วิธีการจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
      - การกําหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
  5. การสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
      - การกําหนดสูตรต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
      - การคํานวณต้นทุนการผลิต
      - การปรับปรุงต้นทุนการผลิตตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน
  6. การจัดทํารายงาน และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตด้วย Pivot Table
  7. การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (ต้นทุนผันแปร, ต้นทุนคงที่)
  8. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี


Sponsored
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้แล...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย


ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (บัญชี การเงินและภาษี, บัญชี การเงิน ภาษี, การใช้เทคโนโลยี, โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

ผู้เชี่ยวชาญการบัญชี ด้านหลักการบัญชี การบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ระบบบัญชี สารสนเทศทางการบัญชี และโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี วิทยากร ที่ปรึกษา นักวิเคราะห์การบัญชี และการเงินให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
    นักบัญชี ผู้ที่ต้องการเก็บชั่วโมง CPD (ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง), บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้บัญชีต้นทุนการผลิตภาคปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel   
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท ราคาโปรโมชั่น 2,500 บาท (จากปกติ 4,500 บาท)
ราคาดังกล่าว ไม่รวม VAT
---------- ราคาบุคคลทั่วไป ------------

2,500 + VAT 175 = 2,675 บาท

---------- ราคานิติบุคคล ------------
2,500 + VAT 100 = 2,600 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ฉันทพัฒน์ โซลูชั่น พลัส จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:xTRAINCY
เบอร์โทรศัพท์ :065-225-6661
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร บัญชีต้นทุนการผลิตภาคปฏิบัติ (Microsoft Excel) - [สอนสดออนไลน์]
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Google Hangouts

คำค้นประกาศนี้ Tags: บัญชีต้นทุน, อบรมบัญชี, Microsoft Excel, เก็บชั่วโมง CPD, เรียนบัญชีต้นทุน