หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ Online

จำนวนคนดู 137 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  Online
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
– ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

– ยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

– เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Facebook

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Online)


* ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

      - ขั้นตอนการทางานของนายหน้า

      - สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายประเภทต่างๆ

      - ผลตอบแทนจากธุรกิจ

* ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

      - เอกสารสิทธิ์/โฉนด

      - ประโยชน์การใช้พื้นที่และโซนสีที่ดิน

      - การประเมินราคาทรัพย์ที่จะขาย

      - การคานวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

* การทางานกับฝ่ายผู้ประสงค์ขาย

      - หาทรัพย์ฝากขายได้ที่ไหนบ้าง

      - ขั้นตอนการเข้ารับอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย

      - การเตรียมความพร้อมในการเข้าพบลูกค้า(การให้คาปรึกษา/หาข้อมูลราคาเปรียบเทียบ)

      - ช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์

      - การโพสประกาศขายทางสื่อออนไลน์

* การทางานกับฝ่ายผู้ประสงค์ซื้อ

      - แหล่งที่มาของผู้ซื้อ (หาผู้ซื้อได้จากที่ไหน)

      - การนาเสนอและดูแลผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์

      - การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย

      - ขั้นตอนการปิดการขาย (การรับเงินจอง/เงินมัดจา และสัญญาจะซื้อจะขาย)

      - ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์(การติดต่อ สนง.ที่ดิน)

      - การให้บริการหลังการขาย


วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

การวัดและประเมินผล

*ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการทดสอบ/ประเมินผลความรู้ หลังจากจบคลาส จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร


Sponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้แล...

ดูรายละเอียด
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมนายหน้าอสังริมทรัพย์, คอร์สเรียนฟรี, อบรมนายหน้า, คอร์สเรียนฟรี, ธุรกิจนายหน้าบ้านมือสอง, อบรมสัมมนานายหน้า