10 หลักสูตรยอดนิยม ฟรีวิทยากร

จำนวนคนดู 77 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
10 หลักสูตรฟรีวิทยากร

เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณการพัฒนาบุคลากรของท่าน รูปแบบเป็นการอบรมภายในองค์กรของท่าน

ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนวิทยากร แต่ขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์เท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆแอบแฝงเพราะเราคือนักพัฒนาบุคลากรอาขีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. หลักสูตรคัมภีร์หัวหน้างาน
  2. การสื่อสารเพืื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  3. ภาวะผู้นำการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  4. หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต
  5. วิทยากรภายในองค์กร
  6. ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554
  7. ปฐมพยาบาล CPR
  8. การเขียนแผนรองรับสถานะการณ์ฉุกเฉิน
  9. ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
  10. กลยุทธ์สร้างความมุ่งมั่นในการทำงาน
Sponsored
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน Communication Techniques for Supervisors

หลักการและเหตุผล :            หน้าที่สำคัญของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน คือการทำงานให้สำเร...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

พงษ์ปณต คอนทอง (อ.ยอด)

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (วิทยากร)

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากร โดยใช้กิจกรรม ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้+

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมฟรีวิทยากร, อบรมหัวหน้างานฟรี, วิทยากรฟรี, ความปลอดภัยในการทำงานอบรมฟรี