หลักสูตรอบรม การตรวจประเมินภายในระบบ มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563 (TLS 8001:2020 Internal Audit)

รหัสหลักสูตร: 66782

จำนวนคนดู 724 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม การตรวจประเมินภายในระบบ มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563 (TLS 8001:2020 Internal Audit)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ระบบ TLS 8001:2020 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข


วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว

          2.เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ TLS 8001:2020 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอหัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          1.คำจำกัดความของการการตรวจประเมินภายในระบบ TLS 8001:2020

          2.ประเภทของการตรวจประเมิน

          3.วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

          4.บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

          5.วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามข้อกำหนดระบบ TLS 8001:2020

          6.Workshop 1: การตรวจประเมินตามวงจร PDCA ข้อกำหนดระบบ TLS 8001:2020

          7.การวางแผนการตรวจประเมิน

          8.การเตรียมการตรวจประเมิน

          9.การดำเนินการตรวจประเมิน

          10.การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ

          11.Workshop 2: การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ

          12.สรุปการเรียนรู้


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          หัวหน้างาน ผู้จัดการ คณะทำงาน ผู้ตรวจติดตาม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การตรวจประเมินภายในระบบ มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563 (TLS 8001:2020 Internal Audit)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การตรวจประเมินภายในระบบ TLS 8001:2020, มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563, อบรม สัมมนา 2566, อบรมออนไลน์, Online training, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด