พลิกมิติใหม่ “ยุคนิวนอร์มอล” (New Normal) ที่ยั่งยืน

จำนวนคนดู 630 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ความสำคัญ

          วิกฤตการณ์จากปัญหาสะสมในสังคม หลายคนต้องผงะ เป็นห่วง ส่งผลกระทบวงกว้าง สร้างความวิตกกังวล ตลอดจนความเครียด ต่อทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความอยู่รอดให้พ้นวิกฤตในยุคนิวนอร์มอล แล้วเราจะรับมือได้อย่างไร


เป้าหมาย

1. โอกาสรู้จักตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ปรับวิธีคิดพิชิตวิกฤต

3. ค้นหามิติใหม่ ส่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

4. สร้างอานุภาพ รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง

5. เตรียมความพร้อม (Re/Up/New Skills) เพื่อการแข่งขัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

      มาตรฐาน

• ความหมาย “นิวนอร์มอล”

• ปรับวิธีคิด และปฏิบัติทันที

• วงจรยุคนิวนอร์มอลที่แท้จริง

      ยุทธการ 1

• ยุทธการพิชิต “ฐานวิถีชีวิตใหม่ “ยุคดิสรัปชั่น

• อานุภาพการเปลี่ยนแปลง

      ยุทธการ 2

• “กุญแจ” การอยู่รอดที่แท้จริง

      ยุทธการ 3

• ค้นหา “โซลูชั่น” สู่การแข่งขันที่ยั่งยืน

       ดำเนินการด้วยรูปแบบ “Case Study” ตลอด พร้อมวิเคราะห์/สรุป

      รูปแบบ “การอบรม” ยุคนิวนอร์มอล ด้วย Case Study

          Re Skills ประเมินปัญหาและเป้าหมาย

          Up Skills พัฒนาความคิด ค้นหามิติใหม่

          New Skills วิเคราะห์/สรุป “โซลูชั่น”

      คำถาม คำตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ยุคนิวนอร์มอล, New Normal

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด