ติดอาวุธให้ทีมขายเพื่อพิชิตวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Growth Mindset

จำนวนคนดู 57 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ติดอาวุธให้ทีมขายเพื่อพิชิตวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Growth Mindset
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขายและทีมการตลาดที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้ เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและ อบรมความสามารถในการตลาดและการขายกับทีมงาน หากแต่เป็นการสร้าง Mindset ที่ถูกต้องและความคิดเชิงบวกให้กับทีมงานซึ่งถึงแม้ยังด้อยประสบการณ์แต่หากสามารถเริ่มต้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกแล้ว การสร้างทีมเสือคงไม่ไกลเกินความสามารถของผู้บริหารเป็นแน่ หลักสูตรนี้จึงเน้นในการสร้าง Sales Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้แก่ทีมงานขายและการตลาดนอกเหนือจากการสร้างทักษะในการขายตามปรกติที่หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไปสามารถตอบสนองได้ 


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทราบพื้นฐานของหลักการทางด้าน Mindset และ พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจและขบวนการทำงานของจิตใจ

2.เพื่อตรวจสอบความคิดเชิงบวกของทีมงานของท่านเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านทัศนคติที่อาจเกิดขึ้นได้

3.เพื่อเสนอแนะเทคนิคในการกระตุ้น Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวกให้เกิดกับทีมงานการขายและการตลาดผู้เป็นแนวหน้าของธุรกิจของท่านซึ่งจะปรากฏเป็นภาพพจน์ต่อลูกค้าของท่าน

4.เพื่อเสริมสร้าง AQ( สติปัญญาแห่งความอดทน ) และ EQ (สติปัญญาทางอารมณ์) ที่จำเป็นต่อทีมขายและทีมการตลาดของท่านเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางยอดขายในระยะยาวกับองค์กร


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :

1.บทบาทของ Mindset ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ Fixed Mindset และ Growth Mindset

2.แบบทดสอบ Growth Mindset และ ความคิดเชิงบวก

3.วิธีการสร้าง Growth Mindset ให้กับทีมงาน

4.ขบวนการทำงานของจิตใจ - ห่วงโซ่ TFA , ห่วงโซ่ BFTA

5.ลักษณะของการเป็นผู้นำทีมการขาย/การตลาดเชิงรุก

6.ความเป็นผู้นำของนักขายและปฏิสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำ

7.การยึดเหนี่ยวทีมเสือของบริษัท

8.การกำหนดเป้าหมาย และ การสร้างความมั่นใจกับทีมงาน

9.การสร้าง AQ และ EQ ให้ทีมการขายและตลาดของท่าน

10.เทคนิคการสร้างพลังโน้มน้าวใจกับทีมงานและลูกค้า

11.การบริหารทีมขายและลูกค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

12.การดำรงความคิดเชิงบวก การเข้าใจลูกค้า และการสร้างกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างทีมขายด้วย Growth Mindset

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

คอร์สสอนสด แบบส่วนตัว Private Coaching >> 7 เทคนิค เร่งสปีดให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง...

ได้เรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์ 4 ช่องทาง - Google - YouTube - Facebook(เพจ,โพส,วีดีโอ,เว็บ) - IG
วรพล(โค้ชพล)