เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหรับนักจัดซื้อ ( Deep in Sourcing /Selection/Assessment /Agreement for purchasing officer)

รหัสหลักสูตร: 66569

จำนวนคนดู 3040 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหรับนักจัดซื้อ ( Deep in Sourcing /Selection/Assessment /Agreement for purchasing officer)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

**ยืนยันจัดอบรมรูปแบบ Zoom

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

7

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. รูปแบบ Zoom ***

หลักการและเหตุผล

    หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement)  เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ  แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้ ที่ได้แก่ :
       1.  งานจัดซื้อซึ่งเป็นงานพื้นฐาน (Routine Job)  ที่จะต้องทำการสนับสนุนใน วัตถุดิบ / อุปกรณ์ / สินค้า และบริการ ให้ทันเวลา ไม่มากไปน้อย และจุดสำคัญ (Key point) ของงานนี้  ผู้ปฏิบัติงานนี้ จะต้องมีเข้าใจในเรื่อง ปริมาณ และเวลา (Volume & Time)
       2. ส่วนงานจัดหา เป็นงานที่จะต้องบุกไปข้างหน้า  เป็นด่านหน้าที่เข้าไปทำการ ค้นหา / คัดเลือก / ตรวจประเมิน และทำข้อตกลง เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีศักยภาพ และได้ข้อตกลงที่ครบถ้วน  พูดได้ว่างานจัดหา เป็นขั้นกว่าของงานจัดซื้อ  เพราะต้องมีทักษะที่สูงกว่าการทำงานจัดซื้อ
    หลายๆองค์กร ” คาดหวัง”  ให้หน่วยงานจัดซื้อสามารถทำหน้าที่ใน งานจัดหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าทำได้ ก็หมายถึง องค์กรนั้นจะได้รับ การสนับสนุนแบบขั้นสูง นั้นก็คือ การพัฒนาธุรกิจ  ที่ได้แก่ ได้แหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ / ได้ผู้ขายที่มีศักยภาพ / ได้กิจกรรมการลดต้นทุน
    แต่หลายๆองค์กรก็คิดว่า “ความคาดหวังนั้น”  เป็นเรื่องยากและอาจจะทำไม่ได้  เพราะ ทีมจัดซื้อไม่มีประสบการณ์  / ทีมจัดซื้อไม่มีความรู้ทางเทคนิค / ทีมจัดซื้อมีจำนวนคนไม่พอ แต่จากประสบการณ์ของผมในงานจัดซื้อ ผมเห็นว่า มีวิธีการ ที่จะปิดจุดอ่อน ข้อด้อยเหล่านั้น ด้วยเทคนิค ในการบริหารจัดการ ซึ่งผมได้ทำสำเร็จมาแล้ว
    เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานจัดซื้อ ของท่าน ให้สามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมได้  ผมจึงได้ออกแบบหลักสูตรพิเศษนี้ขึ้นมา สำหรับงานจัดหาโดยเฉพาะโดยใช้ชื่อว่า เจาะลึก การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน /การทำข้อตกลง กับ.. ผู้ขายแบบครบถ้วน  (Deep in Sourcing /Selection/Assessment/Agreements)
หมายเหตุ :  หัวข้อการอบรมนี้ พัฒนามาจาก การคัดเลือกผู้ขาย..อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional) ที่เน้นไปในเรื่องการ การตรวจประเมิน  (Assessment) เป็นหลัก
               : หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ และทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / เป็น QMR ที่ดูแลระบบคุณภาพ ISO / มีประสบการณ์ในทำงาน ทั้งกับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คน  และต้องดูแล Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items  / และยังได้รับตำแหน่งเป็น  leader Auditor ในการตรวจประเมิน  supplier ด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน  ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
การอบรมนี้  จะมีเนื้อหาที่คลอบคลุม  8  หัวข้อใหญ่ๆดังนี้
     1.  งานจัดซื้อ  คือ ระบบสนับสนุนทางธุรกิจ  (Purchasing is Business Supporting System)
              -    หลักคิดทางธุรกิจ (Mindset for business)
              -    งานจัดซื้อ (Purchasing) VS งานจัดหา (Procurement)
              -    การทำงานของงานจัดซื้อ และงานจัดหา (Activity loop)
              -    คุณสมบัติของนักจัดหา  (Procurement Qualification)
     2.  การค้นหาผู้ขาย  (Supplier Sourcing)
              -    แผนการจัดหา (Requirement Planning)
              -    การค้นหา (Sourcing method)
              -    หัวข้อที่ใช้พิจารณา  (Topic to evaluation)
     3.  การคัดเลือกผู้ขาย เบื้องต้น (Pre - Supplier Selection)
              -    จำนวนที่เหมาะสม (Number of Supplier)
              -    การขั้นเลือกเบื้องต้น (Pre-selection)
     4.  ทีมสำหรับการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection Team)  
              -    ทำไมต้องมีทีม (Why need team)
              -    ใครต้องเข้าร่วมบ้าง (Who attendee)
              -    การแต่งตั้งทีม (Term setup)
     5.  การจัดชั้น และการกำหนดคุณสมบัติ (Level & Classification )
              -    การจัดกลุ่มผู้ขาย และ ลำดับชั้นผู้ขาย  (Rating & Classification) : หลักการ/เหตุผล และวิธีการทำ
              -    การกำหนดคุณสมบัติผู้ขาย (Supplier Qualification) : หลักการ/เหตุผล และวิธีการทำ
     6.  การตรวจประเมินผู้ขาย (Assessment) :
              -    กระบวนการประเมินผู้ขาย (Supplier Assessment)
              -    การออกแบบฟอร์ม และการให้คะแนน (Audit Form & Audit Score)
              -    เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน (On site Audit Technique)
     7.  ข้อตกลง เพื่องานจัดซื้อ ( Purchasing Agreement)
              -    เงื่อนไขในการจัดซื้อต่างๆ (Purchasing Condition)
              -    การทำข้อตกลง (Agreement Making)
     8.  Supplier Record  : การบันทึกข้อมูลผู้ขาย (Supplier Data)
              -    การจัดทำ AVL / AML  (Approve Vendor List / Approve Material List)
              -    หมายเหตุ  :  หัวข้อทั้ง 8 นี้จะคลอบคลุม การตรวจประเมินผู้ขาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Domestic & Oversea)
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมนี้
   1.  จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถเข้าใจบทบาท หน้าที่ ของการทำงานจัดหา (Procurement )  ซึ่งจะทำให้มีความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน  ผู้ขายได้เลย
   2.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ในการจัดซื้อ
   3.  การทำ Supplier Selection จะช่วยแก้ปัญหาการคอรัปชั่น / ช่วยสร้างความสัมพัทธ์ที่ดีระหว่างทีมของบริษัทฯ เอง (หน่วยงานจัดซื้อ และหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร) และทีมของบริษัทฯกับทีมของผู้ขาย

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

อบรมสำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, อบรมจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา
2. หัวหน้าแผนก ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปรับผิดชอบงานในงานจัดหา
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปทำงานในของการจัดหา
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 1 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหรับนักจัดซื้อ ( Deep in Sourcing /Selection/Assessment /Agreement for purchasing officer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เจาะลึก การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน, การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วนครบถ้วน, Deep in Sourcing /Selection/Assessment / Agreement, อบรม จัดซื้อ, อบรม การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน, อบรม การค้นหาผู้ขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด